12 november 2014

PvdA Stadskanaal houdt weer cursus over de lokale politiek

De PvdA in de gemeente Stadskanaal start in januari weer met een cursus over de lokale politiek. In zeven bijeenkomsten komt vrijwel alles aan de orde waarmee lokale politici te maken krijgen. De cursus is bedoeld voor belangstellenden uit Stadskanaal en omliggende gemeenten en is ook toegankelijk voor mensen met een andere politieke voorkeur.

In de cursus staat het werk van raadsleden, wethouders en de burgemeester centraal. Ook maken de cursisten kennis met andere overheden waar de gemeenten mee te maken hebben. Zo staan er bezoeken gepland aan Provinciale Staten van Groningen en de Tweede Kamer in Den Haag. De cursus duurt tot aan de zomervakantie.

Net als de vorige twee keren zal ook deze cursus geleid worden door Jan-Willem van de Kolk (oud-wethouder in Stadskanaal en nu wethouder in Bedum). Hij wordt hierbij ondersteund door kandidaat-bestuurslid Jan Schuil.

De vorige keren dat deze cursus werd gegeven, waren de reacties zeer positief. Oud-cursisten zijn in een aantal gevallen trouwe bezoekers geworden van de raadsvergaderingen in Stadskanaal en een deel was kandidaat bij de raadsverkiezingen van maart dit jaar.

Deelname aan de cursus is gratis; wel moet rekening worden gehouden met een bijdrage aan de reiskosten naar Groningen en Den Haag. Opgave kan via lokpol@pvda-stadskanaal.nl. Daarna ontvangen de deelnemers nadere informatie.