PvdA Stadskanaal trekt kiezers met Knoalrood programma

Door Egbert Hofstra op 24 november 2017

De afdeling Stadskanaal van de Partij van de Arbeid staat klaar om campagne te voeren voor de raadsverkiezingen en presenteert ambitieuze plannen. “Stadskanaal heeft een sterke sociaal-democratische traditie. Mede door de PvdA heeft Stadskanaal zich ontwikkeld tot een stevige gemeente in de regio. Nu zitten de gemeente en de partij echter in zwaar weer. Daarom pakken we uit met een stevig Knoalrood programma”, aldus beoogd lijsttrekker Egbert Hofstra.

De dertiger wil nieuw elan brengen: “Vooruitgang is nodig. De PvdA staat voor een stevig sociaal beleid. We willen dat inwoners met een voorziening of uitkering volwaardig worden behandeld. Daarbij past de introductie van een basisinkomen en wordt uitgesloten dat burgers gedwongen worden een prestatie te verrichten, die hen niet verder helpt en geen perspectief biedt”.

Een heel ander onderwerp betreft de herindeling. De PvdA gaat daarin een stap verder. Het huidige provinciebestuur laat volgens Hofstra grote steken vallen. Hofstra pakt uit met een vurig betoog: “We vinden het niet van deze tijd dat in deze regio twee provinciebesturen actief zijn. Zeer teleurgesteld zijn we in de opstelling over de geplande aanleg van het Windmolenpark in De Monden en Oostermoer. Drenthe handelt alsof de wereld voorbij Gasselternijveenschemond ophoudt te bestaan. Gedeputeerde Staten van Groningen doet alsof de ontwikkeling voorbij de provinciegrens niet hun zaak is. Dit gebeurt ook op het gebied van de bereikbaarheid. Bijvoorbeeld bij de spoorlijn Veendam-Stadskanaal en de aanpak van de N366 en N33. De Partij van de Arbeid wil niet dat de Veenkoloniën het afvoerputje wordt van het Noorden. Drenthe en Groningen zullen altijd hun identiteit blijven houden, maar dat kan heel goed onder één provinciebestuur: veel beter, effectiever en goedkoper”.

Het programma blinkt uit in opvallende punten. Zo wil de PvdA dat de maximale snelheid tussen Stadskanaal en Borger verhoogd wordt naar 100 kilometer per uur. Hiermee wordt de bereikbaarheid vergroot. De sociaal-democraten maken zich grote zorgen over de stagnatie van de woningbouw. “Er moet een invulling komen van de gaten langs de Gelderse Laan, het terrein van de voormalige Philipsflats en de Frankrijklaan. Het huidige aanzicht past niet bij de gemeente Stadskanaal en werkt verpaupering in de hand. Onacceptabel!”, aldus Hofstra.

Veranderingen wil de Partij van de Arbeid ook in het gemeentehuis doorvoeren. Zo wil de PvdA de rookruimte in het gemeentehuis sluiten. Hofstra: “Het rookhol bevindt zich notabene naast de keuken en de kantine van het gemeentehuis. Als overheid moet je het goede voorbeeld geven. Zo kan onze gemeente bijdragen aan een rookvrije generatie. Sluiten, dus”.

De leden van de PvdA krijgen zaterdag 2 december de gelegenheid om hun woordje te doen over alle ideeën. Dan bepalen de sociaal-democraten hun definitieve inzet voor de raadsverkiezingen. Het conceptprogramma kan gelezen worden op deze site

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra