Door Monique Kroom op 8 februari 2015

PvdA Stadskanaal volgt mensen in de zorg (2)

In de afgelopen twee maanden hebben Grietje Schipper en ik opnieuw de groep cliënten, met een licht verstandelijke beperking, bezocht die zorg krijgen van zorginstelling NOVO. Dit was de tweede ronde in een serie van zes. Wij volgen deze groep gedurende een langere periode om te ontdekken welke wijzigingen in de zorg effect hebben op genoemde doelgroep.
Opnieuw wordt aan de hand van de vragenlijst dezelfde vragen gesteld. Is er al een tendens te zien,  of is het daar nog te vroeg voor? Ook nu worden we weer gastvrij ontvangen. Sommige cliënten vinden het fijn om extra aandacht te krijgen. Dit keer weten de cliënten wat hen te wachten staat en zijn ze in het algemeen wat vrijer in het gesprek. In grote lijnen constateren wij op dit moment geen directe gevolgen van de decentralisatie.

Het is een zeer kwetsbare groep die zonder ondersteuning en begeleiding niet zelfstandig kunnen wonen. De groep cliënten die wij volgen zijn allen werkzaam, de meesten bij Wedeka. Verschillende cliënten die zelfstandig wonen en gebruik maken van de ambulante thuiszorg van NOVO maken zich ernstige zorgen. Wat gebeurt er met hun inkomen (WAJONG)? Houden ze nog wel huishoudelijke hulp? Wie  gaat straks de was doen? Zelfs een kleine verandering blijkt soms een grote impact te hebben.

Onze ervaringen hebben wij begin februari gedeeld met Zorgposthoofd, Marieke Drent. Zij is nog steeds blij met onze actie. Marieke kon ons wel vertellen dat binnen de organisatie NOVO wijzigingen worden doorgevoerd. Vanaf 1 januari ‘15 ontvangt NOVO geld van de gemeente i.p.v. het Rijk.
In de bedragen is meteen, de door het Rijk opgelegde korting, verwerkt.  NOVO zal er alles aan doen om de effecten van de bezuinigingen niet door  te laten werken op cliënten, zij mogen dit niet ervaren.  Maar de bezuiniging zal hoe dan ook doorgevoerd moeten worden, er is op dit moment reeds bezuinigd op het personeel. Door efficiënter te werken kan worden voorkomen dat cliënten minder worden bediend. Daarnaast is er een goede samenwerking met zorgverlener De Zijlen tot stand gekomen en zijn de cliënten onderling regionaal verdeeld. Op deze manier wordt de reistijd voor de zorgverleners beperkt. Ook op andere vlakken wordt er kritisch gekeken waar het effectiever  kan. NOVO is blij dat de samenwerking met andere partijen, waaronder ook de gemeente, zo goed verloopt. Er is weinig onderling gedoe.

Grietje en ik hebben afgelopen periode veel positieve reacties gekregen op ons initiatief. Dat steunt ons enorm. In april vervolgen wij ons project en zullen wij opnieuw een bezoek brengen aan de groep NOVO-cliënten die aan ons project meedoen en zullen wij nadien weer verslag doen van onze ervaringen.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom