Door Monique Kroom op 7 november 2015

‘PvdA Stadskanaal volgt mensen in de zorg’ (4)

Evaluatie

In de maanden augustus en september 2015 hebben Grietje Schipper en ik wederom een bezoek gebracht aan de groep NOVO-cliënten die aan ons project ‘PvdA Stadskanaal volgt mensen in de zorg’ meedoen. We zijn nu ruim een jaar bezig en hebben met elk van de geselecteerde NOVO-cliënten in de thuissituatie vier gesprekken gevoerd. Als we kijken naar het aantal uren dat deze cliënten aan zorg en huishoudelijke hulp ontvangt, zien we na een jaar geen grote verschillen. Gelukkig is er bij degene die huishoudelijke hulp ontving de angst weggenomen dat deze hulp zou komen te vervallen of zou verminderen. Allen hebben hetzelfde aantal uren behouden. Maar bij de mensen die bij of via Wedeka werken vanuit de Wajong of anderszins is de angst om het werk te verliezen nog volop aanwezig. Voor mensen zonder verstandelijke beperking is het al moeilijk om met onzekerheden om te gaan, laat staan bij deze groep mensen. Wij hebben de wethouder hier al eens op aangesproken. Het zou goed zijn dat de groep medewerkers die zijn werk behoudt, daarvan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld. Dat voorkomt onnodige stress.

 

Gesprek met de begeleiders

8 september lunchen we samen met de NOVO-begeleiders aan de Burgemeester Reijndersstraat in Stadskanaal. Wij evalueren het afgelopen jaar. En wij willen graag weten wat de begeleiders merken van de bezuinigingen in de zorg. Daar is iedereen duidelijk in. De werkdruk is enorm toegenomen. In augustus 2014 bediende dezelfde groep begeleiders 60 cliënten, nu zijn het er ruim 80. Alleen het hoogst noodzakelijke wordt gegaan. Wat extra’s doen voor de cliënten, om het wat leuker voor hen te maken, zit er niet meer in. Men is noodgedwongen zakelijker geworden richting de cliënt.

De begeleiders laten zo min mogelijk merken dat ze onder druk werken, maar dat wil toch niet altijd lukken, cliënten missen soms het beetje extra aandacht.

De gemeente doet afgelopen jaar veel meer beroep op NOVO. Dat kan niet zonder effect blijven. Natuurlijk, door efficiënter te werken is ruimte gecreëerd, maar die ruimte houdt een keer op. Opvallend vinden Grietje en ik dat de begeleiders zich voornamelijk zorgen maken over hun cliënten, maar op de vraag of zij het werk zelf nu nog wel leuk vinden, is het antwoord ja, maar de sjeu gaat er wel van af. Zij voelen zich bezwaard dat als zij weggaan en er wordt gezegd: “Ga je nu al weg.”

Volgens Jacob Withoff, de teamcoördinator, worden ze door de feiten ingehaald als het gaat om de personeelsbezetting. Bovendien komt er steeds meer psychiatrie bij kijken, met als gevolg dat de begeleiders moeten worden bijgeschoold, dat ook extra tijd kost.

 

Gesprek met zorghoofd NOVO

Maandag 14 september ontmoeten we Marieke Drent, zorgposthoofd NOVO. Marieke is blij dat de cliënten, die wij volgen in de zorg, nog niet veel merken van de bezuinigingen. Daar denkt zij, als het gaat om het managen van het geheel, anders over en zij herkent de opmerkingen van de begeleiders. Vanaf 1 januari 2015 is er inderdaad een toestroom van cliënten met een beschikking van de gemeente. Onduidelijk is wat hier precies de oorzaak van is.

Bij de zorginstellingen in de regio, is er door efficiënter te werken, denk aan herverdeling van cliënten met o.a. De Zijlen, een slag geslagen. Verder wordt er bij NOVO gedaan wat ‘echt’ noodzakelijk is. Maar de rek is er wel uit. Voor 2016 wacht er bovendien weer een bezuinigingsopdracht en er zijn, ook nu nog, zo veel onduidelijkheden. In die zin maakt het zorgposthoofd zich ernstige zorgen. Gelukkig staat zij er niet alleen voor. Er bestaan verschillende overlegorganen die de kwaliteit tot een hoger niveau brengen. Alleen overleg met Wedeka zou wel beter kunnen en dat zou ook de cliënten ten goede kunnen komen. De samenwerking met de gemeente is prima. Ze noemt hier met name de contacten met betrokken ambtenaren in het kader van ‘Social Return Of Investment’ (leer-werkproject WORKOUT).

Tenslotte wil Marieke Drent nog een bezorgdheid met ons delen. Een deel van de schoolverlaters van het speciaal onderwijs werden voorheen voor de dagbesteding inschreven bij NOVO. In 2015 is dat niet meer gebeurd. Marieke vraagt zich af waar deze mensen nu blijven. Hopelijk zijn deze mensen niet tussen wal en schip beland. Grietje en ik zullen onderzoeken wat hiervan de oorzaak kan zijn.

Dagbesteding LINT

Op 18 september brengen wij een bezoek aan de begeleidster van een van de cliënten die wij bezoeken in het kader van dagbesteding. Zij is met haar team werkzaam in het LINT in Musselkanaal. De personeelsruimte in het LINT is 6×5 meter. Daar moeten 14 man lunchen, koffie drinken, vergaderen, is kantoor van de begeleiders en er staat een wasmachine, droger en strijkplank die bijna de hele dag in gebruik zijn voor de was van de bewoners van de Heggerank. Is verre van een ideale situatie. NOVO zal hierover in overleg gaan met De Heggerank.

In de A-horst is een man als vrijwilliger aan het werk, dagbesteding. Men bouwt in de Ahorst nu zo op deze persoon, dat hij niet eens vrij kan nemen. De begeleidster vraagt zich af of hier geen sprake is van verdringing. Zij ervaart in LINT invloed van de bezuinigingen. Stonden er vroeger 2 man voor de 14 mensen van NOVO-dagbesteding klaar, nu is het er één. Eén begeleider op de groep, aangevuld met een stagiaire is echter wel te doen. Bij calamiteiten kunnen we altijd terugvallen op personeelsleden van de Heggerank.

Gesprek met wethouder Boen en Hamster

Op 27 oktober hebben Grietje en ik een gesprek met de twee verantwoordelijke wethouders: Boen en Hamster. Wij willen graag onze bevindingen met hen delen. Allereerst complimenteren beide heren ons met dit project. Zij herkennen zich gedeeltelijk in ons verhaal en vinden het goed om te horen dat de meeste cliënten nog niet veel merken van de bezuinigingsmaatregelen. Hamster vindt het ook logisch dat de bezuinigingsmaatregelen eerst landen bij de bedrijfsorganisatie. Er volgen echter de komende jaren nog meer bezuinigingsronden en hij hoopt dat ook dan in gezamenlijkheid de problemen kunnen worden opgelost. Aan de hand van voorbeelden schetsen Grietje en ik hoe kwetsbaar deze cliënten groep is en dat kleine veranderingen al grote impact kunnen hebben. Wij blijven in ieder geval de vinger aan de pols houden.

Vervolg

Grietje en ik hebben besloten de komende zes maanden onze bezoeken aan de NOVO-cliënten op te schorten. Daarentegen willen wij ons project verlengen met een half jaar. Op die manier kunnen we ook de veranderingen in heel 2016 goed in beeld krijgen. Begin 2016 kunt u dus ons volgend verslag tegemoet zien.

 

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom