Door Egbert Hofstra op 13 mei 2013

PvdA Stadskanaal vraagt het college consequent te zijn

De PvdA-fractie in de gemeente Stadskanaal vindt dat het college van B&W niet ver genoeg gaat in het afwijzen van de windmolenplannen meteen over de grens met Drenthe. Het college stelt de raad weliswaar voor bezwaar te maken tegen de door het rijk opgestelde Structuurvisie Windenergie op Land, maar de PvdA wil dat Stadskanaal zich ook uitspreekt tegen de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe van de provincie Drenthe, die eveneens windmolenparken voorziet in de Veenkoloniën. In de raadsvergadering van 3 juni zal de PvdA hiertoe een motie indienen.

PvdA-raadslid Egbert Hofstra: “Wat betreft de Structuurvisie geeft het college aan dat het betreffende gebied zich niet leent voor grootschalige windturbineparken. Want die zouden in de ogen van het college het woon-, werk- en leefklimaat flink aantasten. Maar wat de provincie nu voorstelt in de Gebiedsvisie wijkt niet veel af van de Structuurvisie. Er blijft sprake van windmolenparken. Wij vinden dat het college consequent moet zijn en dus ook bezwaar moet maken tegen deze Gebiedsvisie. In plaats daarvan geeft het college aan een actieve rol te willen spelen bij de uitwerking ervan. Dat betekent dus dat het college de plannen van de provincie wel acceptabel vindt. Daar denken wij dus heel anders over en via een motie zullen we dus een uitspraak van de raad vragen.”

De bezwaren van de PvdA-Stadskanaal tegen de plannen zijn divers. Zo vindt de partij dat de molens te dicht op Stadskanaal en Musselkanaal staan gepland, dat er nog nauwelijks ervaring is opgedaan met windmolens van 200 meter hoog en dat de plaatsing ervan dus risicovol is. Verder wijst de fractie op de gezondheidsrisico’s voor de direct omwonenden en het ontbreken van draagvlak voor het plan. Hofstra: “En er is sprake van een onomkeerbaar proces. Wanneer negatieve effecten zich voordoen, zoals een verpaupering van het gebied door onverkoopbare woningen en bedrijven, kan het tij niet meer worden gekeerd.”

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra