De PvdA stelt haar kandidaten voor

17 februari 2018

Woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente. Uiteraard doet de Partij van de Arbeid ook weer mee. In de aanloop naar de verkiezingen stellen we elke week een kandidaat uit de top van onze lijst aan u voor. Deze keer is de beurt aan Roelf Koning, hij staat op plek 4.

Wie is Roelf Koning?

Roelf Koning is 47 jaar en woonachtig in Stadskanaal. Zijn motto is : ” Werk maken van werk, samen zijn we sterk!”

“We leven in een jachtige, snelle samenleving, waarin de ouderen en de sociaal-zwakkeren in een steeds belangrijkere mate afhankelijk worden van de “goodwill” van hen die het tempo van tegenwoordig wel aan kunnen. Dat geeft sommigen een grote afhankelijkheid van anderen. We dienen dan met elkaar ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen,” aldus Roelf.

Roelf vervolgt: ”Dit geldt ook met name voor de werkzaamheden die verricht moeten worden in de commerciële wereld, de publieke en de semipublieke sector. We dienen er voor te zorgen dat we zoveel mogelijk mensen op een juiste manier kunnen blijven laten deelnemen aan werk. Ongeacht leeftijd, opleiding en achtergrond.  Dat betekent dus creëren van werkgelegenheid, vasthouden en behouden van werk voor iedereen in ons gebied.  Daar wil ik me voor hard maken!”

Roelf Koning wil graag voor u aan de slag in de raad. Stem daarom woensdag 21 maart PvdA!