Door Grietje Schipper op 8 september 2015

PvdA steunt hospice in Stadskanaal en omstreken

De PvdA dient samen met de fracties van CDA, SP, CU en D66 een motie in om het college opdracht te geven om mee te werken aan een ondersteuningsverklaring en een euro per inwoner beschikbaar te stellen om een hospice te kunnen realiseren.

Al enkele jaren zijn er initiatieven voor een hospice te krijgen in onze regio.

Stichting Hospice Veen en Wolden spreekt zelf liever over een Bijna Thuis Huis. Dit verwoordt volgens hen beter de inhoud. Het gaat ze erom mensen die stervende zijn een passende begeleiding te geven bij het naderende afscheid van hun leven.

Bovenstaande partijen in de raad van Stadskanaal vinden het van groot belang dat mensen die stervende zijn hun laatste weken van hun leven kunnen doorbrengen in een omgeving die aangepast is. Aangepast zoveel mogelijk aan hoe het thuis was.

“Er is een grote behoefte aan een voorziening waar je te midden van familie en zorgzame mensen je laatste dagen kunt doorbrengen binnen je eigen vertrouwde omgeving ook om te voorkomen dat men vereenzaamd is een Bijna Thuis Huis een prima laatste thuis” aldus PvdA-raadslid Grietje Schipper.

Door de stichting is aan de gemeenteraad gevraagd om dit plan te steunen.

Schipper: “We vinden het voor onze burgers van groot belang dat ze zelf een keuze kunnen maken om te kiezen waar ze heen willen, onze regio voorziet niet in een opvang waar je als je wilt die zorg kunt krijgen zoals je thuis gewend was.”

Update: Tijdens de raadsvergadering van maandag 7 september is onze motie ingediend en met een ruime meerderheid aangenomen.

Grietje Schipper

Grietje Schipper

Grietje Schipper woont in Stadskanaal Wie is Grietje Schipper? Grietje is van huis uit een Drentse en geboren in de toen nog bestaande gemeente Borger en heeft gewoond in Nieuw Buinen en Gasselternijveen. Inmiddels woont ze hier al jaren dus geen onbekende meer voor Stadskanaal. Ze maakt op dit moment deel uit van de gemeenteraad 

Meer over Grietje Schipper