22 augustus 2012

PvdA: verplicht bedrijven om werkloze aan te nemen

Grote en middelgrote bedrijven moeten vijf procent aan arbeidsgehandicapten en langdurige (oudere) werklozen in dienst nemen. Doen ze dat niet, dan krijgt het bedrijf een boete en zal de overheid ook geen zaken meer met deze bedrijven doen. De overheid moet overigens zelf ook aan het quotum voldoen.

Dat zal PvdA-kamerlid Mariëtte Hamer woensdagochtend onder meer extra onderstrepen als ze een bezoek brengt aan werkvoorzieningschap Wedeka in Stadskanaal. De PvdA wil het verplichte quotum van vijf procent bij wet regelen.

Het is geen toeval dat de partij deze punten – in verkiezingstijd – in Groningen extra voor het voetlicht brengt. In Noord- en Oost-Groningen leven, afgezet naar het aantal inwoners, relatief veel inwoners die afhankelijk zijn van de bijstand, Wajong en de sociale werkvoorziening.

Dit bericht is woensdag 22 augustus gepubliceerd op www.dvhn.nl