Door Monique Kroom op 28 januari 2016

Sta- en liggelden Stadskanaal 2016 vastgesteld

Eind 2014 heeft de PvdA een motie van de SP gesteund, waarin kortweg gevraagd wordt liggeld te heffen bij de Europabrug in Stadskanaal. Thans is gebleken dat het heffen van liggeld niets opbrengt. In het beste geval komen we net uit de kosten. Het is dus alleen een symbolische maatregel. Dit heeft ons doen besluiten van het heffen van liggeld in het Stadskanaal af te zien.

In het raadsvoorstel van 25 januari wordt een voorstel gedaan voor de tariefstelling sta-en liggelden. Hierin wordt grotendeels tegemoetgekomen aan onze wensen, namelijk dat zoveel mogelijk de kosten worden gedekt en dat de prijzen voor de vaarrecreanten in Stadskanaal en Spoordok zoveel mogelijk gelijkgetrokken worden. Beide locaties zijn echter niet met elkaar te vergelijken en blijven de meningen in de raad verdelen. De oppositiepartijen, op de VVD na, stemden tegen het voorstel waarin de sta- en liggelden worden verhoogd en voor bepaalde voorzieningen afzonderlijk moet worden betaald. Om zaken ook voor de toekomst helder te krijgen en om verdere discussie te voorkomen, zal uiterlijk eind 2016 de ervaringen van dit jaar worden geëvalueerd.

Wij hebben tijdens de raadsvergadering opnieuw een warm pleidooi gehouden om de Jachthaven Spoordok beter op de kaart te zetten. We sloten hiermee aan op de woorden van de inspreker, de heer Schomaker van Stichting Dorpsbelangen Stadskanaal. Wij beiden deden een dringend appel om van Spoordok een bruisende jachthaven te maken. Om ervoor te zorgen dat Spoordok wel in de folders terecht komt en dat de bewegwijzering wordt verbeterd.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom