Door Monique Kroom op 24 juni 2014

Stadskanaal wil alcoholgebruik bij jongeren terugdringen

Als gevolg van de nieuwe Drank- en Horecawet is door de gemeente Stadskanaal een Preventie- en Handhavingsplan opgesteld. Met dit plan wordt beoogd het alcoholgebruik, met name onder jongeren, terug te dringen. Dit plan kwam tijdens de raadsvergadering van 23 juni aan de orde. Behalve dat hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen, onderschrijven wij ook de noodzaak hiervan.
In samenwerking met verschillende externe partners, zoals ondernemers, onderwijs, politie en gezondheids- en maatschappelijke organisaties, zal de doelstelling ‘het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren’ moeten worden gehaald.
Dit is de eerste keer dat de gemeente zelf de regels opstelt. Regels die bedoeld zijn voor de horeca, maar die ook gelden voor bijvoorbeeld de sportkantine. Op scholen zal aandacht worden besteed aan de negatieve effecten van gebruik van alcohol op jonge leeftijd. Er kunnen echter wel regels en plannen worden opgesteld, maar in de eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders om hun kinderen te stimuleren geen alcohol te gebruiken.

In het kader van de nieuwe regelgeving heeft de fractie van de PvdA gevraagd de regels voor het plaatsen van terrassen met de plaatselijke horeca tijdig te evalueren. En samen met hen te onderzoeken of er voldoende mogelijkheden worden geboden om bijvoorbeeld in de zomermaanden Stadskanaal levendig te maken.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom