Door Egbert Hofstra op 29 april 2013

Stankoverlast biovergister Stadskanaal-Noord

De PvdA is een groot voorstander van duurzame energie, daarom is het des te vervelender dat Stadskanaal-Noord al geruime tijd te maken heeft met stankoverlast van de biovergister. Ook in de media is de overlast diverse malen aan de orde gekomen. Ondergetekende is zelf twee keer ter plaatse geweest. De ene keer was er niets te merken en de andere keer stonk het behoorlijk. Stankoverlast is een lastig probleem, het is bijvoorbeeld niet zo makkelijk meetbaar als geluidsoverlast. Ook wordt de mate van overlast bepaald door de zogenoemde ‘hedonische factor’. Dit komt erop neer hoe de geur wordt ervaren. Een koekjesfabriek is natuurlijk geen biovergister. Als er incidenteel stankoverlast is, is dat tot daar aan toe. De overlast moet echter niet structureel van aard worden. De wethouder gaf in de raad van 22 april aan dat de gemeente druk doende is naar een oplossing te zoeken en zegde toe dat nog in de week van de raadsvergadering een brief uitgaat naar de buurtbewoners over de stand van zaken. De ondernemer achter de biovergister en een buurtbewoner zijn inmiddels met elkaar in contact. Dit is natuurlijk een goede zaak en vergroot de kans dat er in onderling overleg snel een oplossing kan worden voor dit probleem.

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra