14 december 2016

Starterslening in een nieuw jasje

Vanaf 2010 verstrekt de gemeente Stadskanaal de zogeheten Starterslening. Deze lening is bestemd voor starters op de woningmarkt en dient als aanvulling op hun hypotheek. De eerste drie jaar is deze lening rente- en aflossingsvrij. Vanaf 1 januari 2017 mag echter de rente niet meer worden afgetrokken wanneer er niet op de geldlening wordt afgelost. Aangezien de Starterslening niet aan die eis voldoet is er een constructie bedacht die het in standhouden van de Starterslening wel mogelijk maakt. Naast de Starterslening wordt een zogeheten Combinatielening verstrekt. Uit het depot van deze Combinatielening wordt maandelijks de aflossing voldaan.

Resultaat voor de starter is nagenoeg hetzelfde. De starter heeft minder eigen middelen nodig om een eerste eigen woning te kopen en de lasten voor de eerste drie jaar blijven beperkt. Wij zijn blij dat er een creatieve oplossing is gevonden zodat ook komende periode, met name voor jonge mensen, een eigen huis haalbaar is.

Wilt u meer weten, kijk dan op de website van de gemeente Stadskanaal en zoek op Starterslening. Of kijk op de website van svn.nl en zoek op Stadskanaal. U ziet op deze laatste website dat er, naast de Starterslening en Duurzaamheidslening, ook sprake is van een Energiebespaarlening. Deze wordt landelijk beschikbaar gesteld. Hierbij moet u vooral denken aan de financiering van zonnepanelen o.d.

Monique Kroom