Door Monique Kroom op 23 mei 2015

Supermarkten mogen elke zondag open in Stadskanaal

Vanaf 19 mei 2015 mogen in Stadskanaal de supermarkten, grootwinkelbedrijven en winkels die een bovenregionaal karakter hebben, elke zondag open tussen 12.00 en 20.00 uur. De overige winkels binnen de verschillende dorpscentra mogen dat twaalf zondagen per jaar. Anders dan voorheen bepalen nu de Handelsverenigingen zelf welke zondag zij daar voor in aanmerking willen laten komen. De Partij van de Arbeid is voorstander van algehele vrijheid als het gaat om zondag openstelling. De Handelsverenigingen hebben echter, tijdens de raadscommissie van 13 april, aangegeven dat zij twaalf zondagen voldoende vinden. De verordening winkeltijden gemeente Stadskanaal 2015 is geschreven in klare taal. Toch vroeg deze verordening nog een nadere uitleg wanneer het gaat om een zogenoemde ‘shop in een shop’. Door een plaatselijke winkelier uit Musselkanaal zijn wij erop gewezen dat laatst een zelfstandige winkel in de Supercoop aan het Willem Diemerplein is gevestigd. Een ‘shop in een shop’. Naar onze mening is deze winkel een ‘gewone’ winkel. Wij waren van mening dat deze winkelier zich moet gedragen als ware hij een winkelier in de openbare ruimte. De portefeuillehouder in deze kwestie, burgemeester Galama, kon zich niet vinden in onze stellingname. Niet omdat zij dat niet wilde, maar niet kan. De regels voor supermarkt gelden voor alles wat zich onder dat dak bevindt. Dus juridisch kunnen wij dit niet veranderen. Dat voelt niet goed, maar hier zullen we het mee moeten doen. Ondanks dat verschillende raadsleden principiële bezwaren hebben tegen zondagsopening is met 6 stemmen tegen en 16 stemmen voor de nieuwe verordening winkeltijden aangenomen.
Wij hebben het vertrouwen dat de Handelsverenigingen goede invulling geven aan dit nieuw beleid en dat zij zorgen dat ook hun leden zich houden aan de afspraken en de nieuwe regels zullen respecteren.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom