Door Monique Kroom op 7 januari 2015

Tastbare herinnering aan Philips Stadskanaal

In een brief aan de burgemeester en de gemeenteraad doet de heer Marcel Nijboer in oktober een oproep een tastbare herinnering te bewaren aan Philips Stadskanaal. De CU bij monde van de heer Van der Heide en de PvdA doen beiden tijdens de raadsvergadering van 15 december en beroep op het college dit verzoek ter harte te nemen. Het bedrijventerrein is immers eigendom van de gemeente, zij kan daar dus ook over beslissen. Het idee van Nijboer spreekt ons bijzonder aan. Ik geef graag de oude LTS in Musselkanaal als voorbeeld. Deze school betekende veel voor de inwoners van Musselkanaal. De school is gesloopt en gelukkig zijn de beelden die het schoolgebouw versierden, bewaard gebleven en zijn nu te bewonderen in het LTS-park. Inwoners hebben laten blijken te waarderen dat deze beelden behouden zijn gebleven als een herinnering aan de oude LTS. Weg is weg, daarom is het goed vooraf te onderzoeken welke sporen er bewaard  kunnen blijven als herinnering aan Philips die Stadskanaal groot heeft gemaakt. Burgemeester Galama belooft op het verzoek terug te komen zodra dit aan de orde is.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom