Door Monique Kroom op 22 juni 2015

Veel ouderen in verpleeghuis hebben financiële problemen

Veel ouderen in verpleeghuizen kampen met financiële problemen. Soms zijn die problemen jarenlang geleden al ontstaan, maar soms is er ook uitbuiting door kinderen of anderen. Voor deze ouderen zitten er dan ook geen extraatjes meer in, zoals bijvoorbeeld een paar dagen uit met De Zonnebloem. Dit bleek toen we onlangs op werkbezoek waren in de Heggerank in Musselkanaal.

Enige tijd geleden heeft de raad van Stadskanaal een bezoek gebracht aan de A-Horst in Musselkanaal. Wij werden daar bijgepraat over de wijzigingen in de zorg.

Het vervallen van de verzorgingshuizen en de daarbij behorende aanpassingen voor burgers die daar voorheen gebruik van maakten, was die avond het belangrijkste agendapunt. Op deze avond maakten Theo Klinkhamer en ik kennis met onder anderen Gerda Hempen (leidinggevende van de Heggerank) en Ria Scheper (leidinggevende van de A-Horst). Zij nodigden ons uit om ook aan de Heggerank een werkbezoek te brengen. Op 17 juni hebben wij het woord bij de daad gevoegd en zijn Patricia Timmerman, Theo Klinkhamer en ik te gast geweest in dit verpleeghuis.

Binnen het verpleeghuis hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan na de bezuinigingsronden. Wel moet er op een andere manier gewerkt worden om de juiste zorg binnen de gestelde tijd te kunnen leveren. Dat vraagt aanpassing, met name bij het personeel. NOVO-medewerkers hebben nu een deel van de facilitaire werkzaamheden overgenomen. Bewoners en NOVO-medewerkers zijn hier blij mee. De andere kant van de medaille is wel dat medewerkers van Meander hierdoor ander werk moesten gaan zoeken. Zelfs gedwongen ontslagen konden ook bij deze reorganisatie niet uitblijven. De klanttevredenheid is echter hoog gebleven: een ruime 8. Leefplezier, rust en veiligheid zijn de belangrijkste items.

Scheper benadrukt dat ook burgers graag langer thuis willen blijven wonen en dat dit goed past in de participatiemaatschappij. Maar dat nu ook ‘meerzorg’ is komen te vervallen, maakt juist het langer thuis blijven wonen voor deze groep niet eenvoudiger. Vaak ploeteren mensen te lang door en dan is het te laat en dan wordt het toch een verpleeghuisopname. Juist dat, wat we niet willen.

Mensen worden steeds ouder en er komen steeds meer dementerenden. Voor de mantelzorger kan het soms te zwaar worden en ook dat kan een oorzaak zijn dat een oudere wordt opgenomen.

Scheper en Hempen halen nog een ander probleem aan, wat ons grote zorgen baart. Bij veel ouderen zijn grote financiële problemen. Zelfs hier kunnen we van armoede spreken. Soms dateert deze problematiek al uit het verleden, maar soms is er ook sprake van uitbuiting door kinderen of anderen. Resultaat is dat er niet veel extra gedaan kan worden voor deze groep. Wel kleine recreatieve zaken, maar als we denken aan een paar dagen op pad met bijvoorbeeld De Zonnebloem, dan zit dat er niet in voor deze groep. De Heggerank bemoeit zich trouwens niet inhoudelijk met de financiën van haar cliënten.

Voor 1 mei jl. zijn alle cliënten opnieuw geïndiceerd, wat jammer is. De wijkverpleegkundigen kennen hun cliënten en van die kennis is geen gebruik gemaakt. Men heeft het idee dat er achter elkaar aan gewerkt is bij het stellen van de indicaties. Over het algemeen zijn de geluiden over de keukentafelgesprekken positief. Niet altijd over het resultaat na beschikking, maar wel over de procedure. Er ontstaan tussen de verschillende gemeenten wel grote verschillen en dat is niet altijd uit te leggen.

De bedoeling is ouderen langer thuis te laten wonen. Maar dan moeten er preventief wel zaken geregeld worden. Voor de mantelzorger kan het een verlichting zijn wanneer de partner gebruik kan maken van de dagopvang. Het is dan ook spijtig dat juist nu 25 procent is gekort op deze dagopvang door de gemeente.

Tenslotte maakt Patricia de beide dames van Meander erop attent dat er voor de minima ook nog andere mogelijkheden zijn dan de reguliere voorzieningen. Zij wijst onder andere op het Ombudsteam (stadskanaal.pvda.nl/ombudsteam) en het Melis Bloemsmafonds (melisbloemsmafonds.nl).

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom