Door op 24 maart 2014

Verkiezingen, zorgen en zorg!

De PvdA in de gemeente Stadskanaal is van 7 naar 4 raadszetels gegaan. Dat was even slikken!
Wat hebben we verkeerd gedaan?

We hebben geflyerd, deur aan deur aangebeld, week in week uit op de markten gestaan, honderden gesprekken gevoerd. Vier jaar lang en dus niet alleen in verkiezingstijd. Wij zijn steeds zichtbaar geweest en waarom ook niet? Wij zijn trots op onze raadsleden, oude en nieuwe, omdat ze een sociaal beleid hebben gevoerd en dat straks ook weer zullen voeren. We hebben een goed doortimmerd verkiezingsprogramma, Sterk en Sociaal. Onze wethouder Jan-Willem van de Kolk heeft heel veel voorzieningen in de benen kunnen houden. Mede door de PvdA heeft de gemeente Stadskanaal de laagste gemeentelijke belastingen in de provincie en toch hebben veel van onze inwoners veel minder op de PvdA gestemd. Of nog erger: helemaal niet gestemd.

Komt dat omdat het landelijk gevoerde beleid ons beleid overschaduwde? De kiezers hebben bij de landelijke verkiezingen in 2012 opdracht gegeven een coalitie tussen VVD en PvdA tot stand te brengen. De PvdA is niet weggelopen voor haar verantwoordelijkheid. Er moeten hervormingen doorgevoerd worden, die andere partijen al veel te lang hebben laten liggen. Wij zijn de puinruimers, zodat we straks ook nog wat te verdelen hebben. Ja, het doet pijn, dat alles niet bij het oude kan blijven.

De gemeenten krijgen de komende tijd veel voor de kiezen. Veel zaken, die het Rijk regelde komen bij de lokale overheid te liggen en met, zoals het nu lijkt, minder geld. Maar de PvdA zou de PvdA niet zijn als ze in onze gemeente niet haar stinkende best zal blijven doen om degene, die zorg nodig heeft, die zorg ook te geven. Wel vinden we dat mensen, die het zelf kunnen regelen, met geld of met mantelzorg, dat ook zelf moeten doen. Daar is niks mis mee: de sterkste schouders…. weet u nog?

Het zal zwaar weer worden, maar we moeten er doorheen, zodat ons zorgstelsel betaalbaar blijft.
ALS HET REGENT, SCHUIL IK LIEVER ONDER EEN RODE PARAPLU.  EN U?

Petra Kruize