Door Monique Kroom op 13 juli 2016

Voorbeeldproject Musselkanaal

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2016 heeft de raad unaniem ingestemd met de ‘Integrale Gebiedsontwikkeling Musselkanaal’. Samenwerkende partijen: Lefier, Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, de Ondernemersvereniging Musselkanaal en de gemeente hebben voor een integrale gebiedsaanpak gekozen. Een ambitieus en veelomvattend plan. Een ‘voorbeeldproject’ zoals de provincie het noemt. Hierdoor kan de provincie wat extra’s doen. En het moet gezegd, zonder deze extra impuls van 2 miljoen zal dit plan niet kunnen doorgaan.

Wat behelst het plan in grote lijnen?

–       Nieuwbouw op strategische locaties, langs het kanaal en Badstraat

–       Open ruimte Florawijk na sloop, wordt collectieve ruimte

–       Het realiseren van een compact koopcentrum

Lefier maakt zich sterk om te bouwen aan het lint, dicht bij de voorzieningen. Zij hebben ook naar de bewoners van de Begoniastraat geluisterd. Hun woning staat als eerste op de lijst om te slopen. Zij krijgen ruim de tijd om zelf te beslissen of zij wachten op de nieuw te bouwen woningen of eerder elders naar toe willen verhuizen. Goed om te horen dat er flexibel meegedacht kan worden. Onze oproep om eerst te bouwen en dan te slopen kan hierdoor worden geparkeerd.

De open ruimte in Florawijk die na de sloop zal ontstaan, zal worden ingevuld door de omwonenden zelf. Om daar een eerste stap in te zetten is op 25 mei jl. een bewonersavond georganiseerd. De eerste ideeën zijn gevormd.

De Ondernemersvereniging en Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal zullen zich op  verschillende manieren inzetten voor het welslagen van de plannen. Deze taak wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers en kan cruciaal kan zijn voor het welslagen van het geheel. In eerdere onderzoeken is aangegeven dat de relatie tussen gemeente en de bewoners van Musselkanaal zwak is. Musselkanaalsters voelen zich achtergesteld ten opzichte van het dorp Stadskanaal en lijken daardoor soms minder trots op hun eigen plek.

Daar moet ook aan gewerkt worden. Sla daarom de handen ineen en laat zien wie de ambassadeurs zijn van Musselkanaal. Er is een groep stakeholders die met elkaar veel kunnen betekenen. Zij kunnen zichtbaar maken wat er goed is in het dorp. En zichtbaar maken wat niet goed is en hoe zij denken daar iets aan te kunnen veranderen.

Wij vinden het belangrijk dat er regelmatig gekeken wordt of we op de goede weg zijn. De portefeuillehouder heeft toegezegd dat alles in fases zal worden uitgevoerd en partijen op de hoogte worden gehouden. Hij stelde zelfs voor om regelmatig met de raad een rondje te lopen door het dorp om gezamenlijk polshoogte te nemen. Dat aanbod nemen wij graag aan. Ik wens iedereen veel succes en vooral ook plezier bij de ontwikkelingen in Musselkanaal.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom