4 november 2013

Werkbezoek Voedselbank Zuidoost-Groningen

Op 28 oktober heeft de PvdA Stadskanaal een werkbezoek gebracht aan de Stichting Voedselbank Zuidoost-Groningen. Ondergetekenden werden bijzonder enthousiast ontvangen door de heren Willem en René, die beiden, naast vele anderen, als vrijwilliger de voedselbank draaiende houden.

De Voedselbank verstrekt om de 14 dagen voedsel aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Dat kan zijn omdat men wekelijks minder te besteden heeft dan het gestelde minimumbedrag. Ook mensen die een aanvraag voor een sociale uitkering hebben ingediend en die geen middelen hebben om de wachttijd van 8 weken te overbruggen, kunnen gebruik maken van de Voedselbank. Een verwijzing is altijd vereist. In Stadskanaal maken circa 200 gezinnen gebruik van de Voedselbank en worden circa 50 pakketten thuisbezorgd bij mensen die zelf niet in staat zijn om naar de Voedselbank te gaan. Van de ontvanger van voedsel wordt verlangd dat zij wat aan de eigen situatie gaan verbeteren.

De mensen van de Stichting zijn allen vrijwilligers en afhankelijk van giften van kerk en particulieren en incidenteel van gemeentelijke subsidies. Het voedsel en andere huishoudelijke artikelen worden door supermarkten e.d. aangeboden. Het naastgelegen TDC in Vlagtwedde verbouwt groente dat ook voor de voedselpakketten bestemd is. De locatie in Vlagtwedde wordt door deze gemeente gratis aangeboden. De kosten van het transport  zijn echter een steeds terugkerende zorg voor de Stichting. De Stichting is echter geheel afhankelijk van anderen om deze kosten gedekt te krijgen en dat lukt ternauwernood. Ook bestaat er een grote wens om een vries- en koelinstallatie te kunnen aanschaffen. De reden hiervoor behoeft geen uitleg.

De Voedselbank zou natuurlijk niet nodig moeten zijn, maar helaas is de werkelijkheid anders. Thans voldoet het aan een behoefte en moeten we blij zijn dat verschillende bedrijven graag hun steentje willen bijdragen door bijvoorbeeld voedsel, dat bijna over de datum is, aan de Voedselbank te schenken. Het zou goed zijn wanneer alle betrokkenen die zich met het minima- en armoedebeleid bezighouden elkaar weten te vinden en onderzoeken waar het beter kan. Een structurele subsidie om de continuïteit te garanderen van een stuk armoedebestrijding zou een uitkomst zijn.

Wil je meer weten over hoe de Voedselbank werkt en wanneer en waar er uitgiften zijn, dan verwijzen wij naar de website: www.voedselbankzuidoostgroningen.nl.

 

Hans Bellers, Francis Boen, Sari Datema, Monique Kroom en Catharina Woortman