26 september 2017

Wijkcentrum Cereswijk

Op 25 september is eindelijk de kogel door de kerk. De raad is unaniem akkoord met het financiële plaatje voor de realisatie van een Wijkcentrum in Cereswijk. Het wachten is nu nog op een toezegging voor de subsidie en moeten er verschillende afspraken met de hoofdgebruikers worden gemaakt. Maar, als alles gaat zoals de bedoeling is, kan eindelijk aan de renovatie van De Meander worden begonnen. Want daar praten we over, het renoveren van De Meander tot een Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Cereswijk.

Plannen voor deze realisatie hebben tot nu toe al heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is de eerste stap gezet. Daar zijn wij bijzonder blij mee. Verschillende partijen, waaronder de peuterspeelzaal De Stobbe, de basisschool De Badde, buurtmaatschappelijk werk, Buurthuisraad en Bewonersbelangen Cereswijk zullen de nieuwe gebruikers zijn van deze MFA. Deze gebruikers leveren een bijzondere diversiteit aan activiteiten, welke vraagt om een flexibele instelling en een portie creativiteit om dit plan te laten slagen. Het is daarom fijn te constateren dat een groep die opkomt voor Cereswijk zo goed samen weet te werken. Wij wensen alle betrokkenen heel veel succes en veel plezier bij de realisatie van een nieuw Wijkcentrum in Cereswijk.

Monique Kroom