Door Monique Kroom op 29 oktober 2013

Wijkvisie Maarswold

Tijdens de raadsvergadering van 28 oktober 2013 is de Wijkvisie voor Maarswold in 2025 vastgesteld. De visie schetst een beeld hoe Maarswold er over ruim 10 jaar uit kan zien. Een ambitieus plan, zonder luchtkastelen te bouwen. Dat laatste past natuurlijk goed in deze tijd. In grote lijnen geeft de visie een helder beeld en schetst het de mogelijkheden om deze visie te realiseren. Er heerst bij de fractie echter grote zorg waar wij extra aandacht voor hebben gevraagd. Voor het verder verbeteren van de leefbaarheid in de wijk wordt namelijk een belangrijk beroep gedaan op bewoners zelf. Dit soort veranderingen gaan echter niet vanzelf. Zeker niet nu er een tendens lijkt te zijn dat mensen zich steeds minder met elkaar verbonden voelen. Wij hebben de wethouder met klem gevraagd de vrijwilligers en de wijkraad echt op professionele wijze te ondersteunen. Draagvlak creëren is een kunst waar vertrouwen en het koesteren van initiatieven hand in hand gaan.

In de visie wordt geconcludeerd dat senioren met een complexe hulpvraag zullen moeten verhuizen omdat de huidige woning hiervoor niet geschikt is. Verhuizen is sowieso al stressvol, laat staan wanneer er sprake is van ouderen die bovendien zelf niet alles kunnen aanpakken. Wij hebben de wethouder gevraagd bij het afstemmen van het programma ook hier extra aandacht aan te besteden. Wij wensen iedereen, die tijdens dit visietraject zijn steentje bijdraagt, heel veel doorzettingsvermogen en ook heel veel plezier bij het behalen van resultaten. Wij zullen met veel interesse het proces blijven volgen.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom