Door Monique Kroom op 18 december 2013

Wijkvisie Parkwijk

De wijkvisie Parkwijk in 2025 ‘groen en gezond’ is tijdens de raadsvergadering van 16 december vastgesteld. Alleen de titel al stemt ons blij. Parkwijk een bijzondere wijk met veel variatie en mogelijkheden. Veel ruimte en groen, dicht bij het centrum, een wijk om trots op zijn. Natuurlijk zijn er zorgpunten die worden ook in de visie genoemd. Wij zien echter ook kansen en vinden die niet altijd terug in de visie. Zo is er voldoende ruimte in de wijk om moestuintjes te creëren voor educatief gebruik. Maar ook hebben ons geluiden bereikt dat er behoefte is aan moestuintjes waarop door bewoners met een kleine beurs kan worden verbouwd. Het zou naar onze mening een gemiste kans zijn wanneer niet naar deze geluiden geluisterd wordt.

Dat er minder gebouwd wordt is begrijpelijk. Wij hebben de portefeuillehouder echter gevraagd bij ontwikkelingen in de wijk te denken woningen voor jongeren en alleenstaanden die niet meteen behoefte hebben aan een huis met tuin en drie slaapkamers. Kleine goedkopere woningen zouden een oplossing kunnen zijn voor deze doelgroep. Kwaliteit in de wijkraad is ook hier essentieel voor de toekomst van Parkwijk. Wij hebben daarom gevraagd de vrijwilligers en de wijkraad op professionele wijze te ondersteunen. Hen vertrouwen te schenken en de mogelijkheden te bieden dat te doen wat goed is voor de wijk. Ik wens bewoners en anderen die zich gaan inspannen voor Parkwijk heel veel succes.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom