Door Monique Kroom op 9 september 2015

Woonvisie: Jeugd en betaalbare sociale woningbouw

De woonvisie 2015-2025 is op 7 september goedgekeurd door de gemeenteraad. Alleen de oppositiepartijen SP en D66 stemden tegen. Eerder dit jaar was al een woonvisie aangeboden, maar deze schoot op veel punten te kort. Hierop werd door de raad veel kritiek geleverd, waarna het college het voorstel terugtrok. In de nieuwe visie is er meer aandacht voor betaalbaarheid van de sociale huurwoningen en er is meer aandacht voor de ‘Nieuwe Woningwet’. Bovendien is op bepaalde punten het document beter uitgewerkt. Toch heeft de PvdA verschillende kanttekeningen geplaatst. Er is volgens ons te weinig oog voor woongelegenheid voor de jeugd. Hoe weten wij de jeugd aan Stadskanaal te binden? Jagen we ze weg door alleen maar oog te hebben voor de ouderen en vergrijzing of zorgen wij, dat ook onze pubers straks kunnen starten in een voor hen aantrekkelijke en betaalbare woning? En dan denken we niet alleen aan jongeren die in een beschermde omgeving moeten wonen, maar ook aan jongeren die hun opleiding hebben afgerond een baan hebben, maar nog geen ‘volwassen’ inkomen hebben.

Wij vertrouwen erop dat wij ons punt hebben kunnen maken en dat er creatieve oplossingen gevonden zullen worden om onze jongeren te kunnen huisvesten. Wij hopen dat men niet vergeet de jeugd hier zelf wel bij te betrekken.

Een ander probleem is de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. In het voorstel staat dat Lefier de mogelijkheden zal onderzoeken om de ‘woonquote’ aan te pakken (woonquote = huur, energielasten en servicekisten tezamen). Dat is ook zeer noodzakelijk, zeker wanneer duidelijk is dat een derde van de huishoudens in Stadskanaal onder de armoedegrens leeft en daardoor geen geld heeft voor sociale participatie. Volgens ons zit daar o.a. een oplossing om het leven voor onze minima betaalbaar te maken. Het probleem is groot en strekt zich verder dan Stadskanaal. Onze oproep, om te beginnen met het bevriezen van de huren, zal door de wethouder worden meegenomen bij de onderhandeling met de wooncorporaties.

Tenslotte zegde de wethouder toe dat de woonvisie 2015-2025 niet als een statisch document te beschouwen, er zal worden ingespeeld op veranderingen.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom