Voor behoud van een excellente woonomgeving

Veiligheid, zorg voor elkaar, werk, goed onderwijs en goed wonen voor iedereen zijn uitgangpunten voor ons handelen op gemeentelijk niveau. Wij dragen geen groepsbelang uit, maar staan voor een samenleving waar voor iedereen plaats is die mee wil doen, nu en in de toekomst.


Huishoudelijke hulp in Stadskanaal

door Monique Kroom op 28 februari 2017

In de gemeente Stadskanaal gaat met ingang van 1 januari 2018 het één en ander veranderen ten aanzien van de ‘Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning’, in de volksmond ‘Huishoudelijke Hulp’ (HH) genoemd. Het betreft hier een gemeentelijke regeling waarvoor de spelregels door de gemeente worden opgesteld. De gemeenteraad is op 27 februari 2017 met het voorstel van

lees verder »

Column: ‘Stemmen, ja graag!’

door Monique Kroom op 16 februari 2017

Onlangs werd ik gevraagd om een groep dames in mijn dorp bij te praten over de komende verkiezingen. Om mij goed voor te bereiden heb ik mij verdiept in wat er over de verkiezingen op internet te vinden is. En dat is heel veel. Van eenvoudige ‘stemwijzers’ tot complete verkiezingsprogramma’s. Voor de bijeenkomst met de

lees verder »

PvdA bezoekt studentenraad Noorderpoort Stadskanaal

door Monique Kroom op 20 januari 2017
Foto Erica van Lente en Monique Kroom temidden van de Studentenraad

Op 12 januari vond op verzoek van de PvdA Gewest Groningen een meeting plaats met de studentenraad van het Noorderpoort Beroepsonderwijs in Stadskanaal. Drie leden van de PvdA, Erica van Lente en Monique Kroom, beiden lid van de werkgroep Wonen en Leefomgeving – gewest Groningen en Joanke van Helden namens de Jonge Socialisten (JS), vertegenwoordigen

lees verder »

Column: ‘Een zonnig 2017 gewenst!’

door Egbert Hofstra op 19 januari 2017

Vlak voor de Kerst bereikte onze fractie het goede nieuws dat de Tweede Kamer in overweldigende meerderheid een periode van bezinning wil voor het windpark Drentse Monden / Oostermoer. De Tweede Kamer wil ruimte voor alternatieve plannen, zoals zon. Vanzelfsprekend zijn we hier heel blij mee. Het is een verstandig besluit van de Tweede Kamer.

lees verder »

Column: ‘Scheef’ wonen in Stadskanaal

door Monique Kroom op 23 december 2016

In juni van dit jaar schreef ik een column in de Nieuwsbode gewijd aan passend wonen in Stadskanaal. Ik heb daar veel reacties op gekregen. Soms een blijk van herkenning of waardering, soms met een inhoudelijke vraag. Dat dit onderwerp leeft in onze gemeente was in ieder geval wel duidelijk. Toen in oktober uit het

lees verder »

Fractie PvdA tegen dreigende sluiting verloskunde Refaja

15 december 2016

De fractie van de PvdA in Stadskanaal is tegen de in de media vermelde dreigende sluiting van de afdeling verloskunde in Refaja. Zaterdag 17 december op de markt in Stadskanaal deelt de PvdA flyers uit met dit standpunt.

lees verder »

Starterslening in een nieuw jasje

14 december 2016

Vanaf 2010 verstrekt de gemeente Stadskanaal de zogeheten Starterslening. Deze lening is bestemd voor starters op de woningmarkt en dient als aanvulling op hun hypotheek. De eerste drie jaar is deze lening rente- en aflossingsvrij. Vanaf 1 januari 2017 mag echter de rente niet meer worden afgetrokken wanneer er niet op de geldlening wordt afgelost.

lees verder »

Verwachtingspolitiek of waarmaakpolitiek?

door Grietje Schipper op 16 november 2016

Bovenstaande woorden zijn niet zo bekend maar iedereen zou ze zeker herkennen. De verkiezingen in Amerika zijn op een verrassende manier geëindigd. Wat niemand had verwacht gebeurde toch. Er is een president gekozen waarvan mensen buiten Amerika verwachtten dat hij het toch nooit zou gaan winnen. Maar heel veel mensen hebben daar toch anders gedacht.

lees verder »

Begroting 2017

door Egbert Hofstra op 11 november 2016

Afgelopen maandag 7 november hield de raad de vergadering over de begroting. Hieronder de bijdrage van onze fractie:   Voorzitter,   Voor ons ligt de programmabegroting voor 2017 met daarin de meerjarenraming en daarnaast de najaarsnota. Wij zullen deze stukken samen behandelen.   Ten opzichte van de perspectiefnota van nog geen halfjaar oud zien we

lees verder »

Column: ‘Pand school ODS ’t Zonnedal in Alteveer heeft weer toekomst.’

door Theo Klinkhamer op 19 oktober 2016

In januari 2015 werd door de gemeenteraad Stadskanaal besloten dat  ODS ‘t Zonnedal in Alteveer per 1 augustus 2016, vanwege te weinig leerlingen, zou worden gesloten.  De fractie van de PvdA heeft met ondersteuning van  demonstrerende ouders  nog geprobeerd  het openbaar onderwijs  in Alteveer te behouden, dit was helaas een brug te ver. Voor de

lees verder »