Egbert Hofstra

Fractievoorzitter

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal

 

Wie is Egbert Hofstra?

Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als waterhuishouding, wegen, spoorwegen, bestemmingsplannen, enzovoorts.

 

Hij was al vroeg politiek geïnteresseerd en in 2007 is Egbert lid geworden van de PvdA. ,,Daarvoor heb ik altijd al op onze partij gestemd. Als sociaal-democraat sta ik voor een zo gelijk mogelijke verdeling van kennis en macht. De PvdA zag en zie ik als de partij die het beste geschikt is dit te bereiken.” Nadat hij verschillende politieke cafés en de ‘Nieuwe Ledendag’ in 2008 heeft bezocht, heeft hij besloten actief te worden binnen de PvdA-afdeling Stadskanaal.

 

Waar staat Egbert voor?        

Volgens Egbert is en blijft in Stadskanaal de sociaal-democratie hard nodig. Er moet voor gewaakt worden dat verworvenheden uit het verleden niet door partijen, die een kille marktwerking voorstaan, worden teruggedraaid. Gelukkig is Stadskanaal een gemeente waar mensen in rust en ruimte kunnen wonen en werken. Dit is een grote kracht van deze regio. Hier moet ook gebruik van gemaakt worden om de gevolgen van de bevolkingskrimp op te vangen. Dit hoeft namelijk geen bedreiging te zijn als we er goed mee omgaan.

 

Sinds april 2010 zit Egbert in de gemeenteraad. In deze periode heeft hij zich vooral beziggehouden met de ruimtelijke ordening in de brede zin van het woord. Dit sluit goed aan bij de studie die Egbert heeft gevolgd. Zo is Egbert lid van de hoorcommissie bestemmingsplannen waarin inwoners hun zienswijze kunnen geven op een voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Ook heeft hij bijvoorbeeld de grote windmolenplannen in de Drentse Monden aan de kaak gesteld. Egbert: ,,Vaak wordt de fout gemaakt  duurzaamheid gelijk te stellen met hernieuwbaarheid. De energie van windmolens is hernieuwbaar, maar duurzaamheid heeft ook een sociaal aspect. Het draagvlak ontbreekt. Daarom heeft de PvdA-fractie de grootschalige plannen afgewezen.” Wat op dit moment ook speelt is de treinverbinding Groningen-Stadskanaal. Het succes van de spoorlijn naar Veendam heeft ertoe geleid dat Arriva een verbinding naar Stadskanaal wel ziet zitten. In een eerder stadium werd de lijn nog onhaalbaar geacht. Egbert: ,,Het zou helemaal geweldig zijn als de lijn ook zou worden doorgetrokken naar Emmen, zodat er een verbinding met Zwolle ontstaat.” Vanwege het belang van deze verbinding voor Stadskanaal en omgeving heeft Egbert samen met andere raadsleden een excursie georganiseerd naar Dronten waar ook een nieuwe spoorlijn tot stand is gekomen. ,,Tijdens de excursie zijn we veel te weten gekomen over bijvoorbeeld de inpassing van het station in de omgeving en in de bestaande infrastructuur.”

 

Wat is het interesseveld van Egbert?

Egbert houdt zich niet alleen bezig met ruimtelijke ordening. Hij heeft zich ook sterk gemaakt voor het behoud van het evenement Verrassend Stadskanaal en Go Sports. Hij is daarnaast lid van de rekeningcommissie en  is sinds oktober ook vicefractievoorzitter.

Egbert vindt het raadswerk boeiend omdat het zo breed is. Allerlei onderwerpen komen aan bod, van openbaar onderwijs tot veiligheid, van minimabeleid tot groenonderhoud. ,,Dit sluit goed aan bij mij persoonlijk, want ik ben generalist en dus geïnteresseerd in veel uiteenlopende zaken,” aldus Egbert. Egbert heeft de afgelopen jaren het raadswerk met veel plezier gedaan en is dan ook herkiesbaar voor een nieuwe periode.

 

Column: ‘Voor iedereen een leuke vakantie!’

door Egbert Hofstra op 26 juli 2017

Aan het eind van een lang school- en werkjaar verheugt iedereen zich op de vakantie. Welverdiende rust of juist een doe-vakantie in eigen land of het buitenland. Bijna iedereen, want niet iedereen kan het zich veroorloven op vakantie te gaan. Er leven in onze regio namelijk nogal wat mensen in armoede. Bij ons in de

lees verder »

Column: ‘Een zonnig 2017 gewenst!’

door Egbert Hofstra op 19 januari 2017

Vlak voor de Kerst bereikte onze fractie het goede nieuws dat de Tweede Kamer in overweldigende meerderheid een periode van bezinning wil voor het windpark Drentse Monden / Oostermoer. De Tweede Kamer wil ruimte voor alternatieve plannen, zoals zon. Vanzelfsprekend zijn we hier heel blij mee. Het is een verstandig besluit van de Tweede Kamer.

lees verder »

Begroting 2017

door Egbert Hofstra op 11 november 2016

Afgelopen maandag 7 november hield de raad de vergadering over de begroting. Hieronder de bijdrage van onze fractie:   Voorzitter,   Voor ons ligt de programmabegroting voor 2017 met daarin de meerjarenraming en daarnaast de najaarsnota. Wij zullen deze stukken samen behandelen.   Ten opzichte van de perspectiefnota van nog geen halfjaar oud zien we

lees verder »

Wat is windenergie waard?

door Egbert Hofstra op 1 oktober 2016

Het besluit van minister Kamp tot het plaatsen van 45 windmolens in de Veenkoloniën heeft de afgelopen dagen tot uiteenlopende reacties geleid. Welke reactie je ook neemt, telkens komt de vraag naar voren wat is windenergie waard? De conclusie kan alleen maar zijn: heel veel! Want het plaatsen van zoveel windmolens in de Veenkoloniën moet

lees verder »

PvdA Stadskanaal verzamelt zienswijzen tegen windpark Drentse Monden

door Egbert Hofstra op 18 maart 2016

De PvdA Stadskanaal verzamelt zaterdagmiddag 19 maart zienswijzen tegen de komst van het grootschalig windmolenpark in de Drentse Monden en Oostermoer. Tijdens een marktactie in het centrum van Stadskanaal kunnen mensen een zienswijze indienen door hun handtekening te zetten onder een kant-en-klaar exemplaar. Begin maart werden de plannen voor een windpark gepresenteerd door het ministerie

lees verder »

De PvdA blijft in de Veenkoloniën vechten tegen windmolens.

door Egbert Hofstra op 3 februari 2016

De fracties van de PvdA in Borger-Odoorn , Aa en Hunze en Stadskanaal zijn hevig teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. De gemeenten hebben een kort geding aangespannen tegen het Rijk omdat ze vraagtekens zetten bij het toepassen van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) door de ministers Kamp van Economische Zaken en Schultz van Innovatie en

lees verder »

Column: ‘Het sein moet nu op groen!’

door Egbert Hofstra op 21 oktober 2015

De afgelopen weken kwamen er verschillende berichten in de media voorbij dat er groen licht is gegeven voor verschillende infrastructuurprojecten in onze provincie. Zo wordt de verdubbeling van de N33 voortgezet tot aan Appingedam en wordt de spoorlijn van Roodeschool naar de Eemshaven aangepakt. Daarom vinden we het des te vreemder dat het groene licht

lees verder »

Algemene Beschouwingen 2015

door Egbert Hofstra op 12 juni 2015

Maandag 8 juni vonden de Algemene Beschouwingen plaats in de raadsvergadering. Daarbij geven de verschillende partijen aan waar ze het komende jaar de prioriteiten willen leggen en wat hun wensen zijn op de langere termijn. Onderstaand de bijdrage zoals die uitgesproken is door fractievoorzitter Egbert Hofstra: Vorig  jaar  zeiden  we  dat  het  wat  beter  leek

lees verder »

Column: ‘Geef de zon een kans!’

door Egbert Hofstra op 18 februari 2015

In november vorig jaar schreef ik op deze plek een column getiteld ‘Den Haag moet niet denken dat hier alles kan’. Onder andere ging die column over de plannen voor windmolens in de Drentse Monden en Oostermoer. U kunt hem teruglezen op onze website stadskanaal.pvda.nl. Ik kreeg destijds veel reacties hierop. Afgelopen week is dit

lees verder »

Raad zet tijdelijke contracten in vaste om bij Wedeka

door Egbert Hofstra op 16 december 2014

De emoties liepen hoog op bij de vergadering van 15 december. Veel werknemers van Wedeka zaten op de publieke tribune om te zien of de raad het voorstel van het college zou goedkeuren om de tijdelijke contracten van de Wedeka om te zetten in vaste. In Stadskanaal gaat het om 143 mensen. OR-lid Anneke Doll

lees verder »