Raadslid

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal

Wie is Monique Kroom?

Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar aantrekkelijk. Vanaf maart 2010 zit Monique in de gemeenteraad en is ze actief op verschillende terreinen. Zij zet haar kwaliteiten en vaardigheden in om zaken voor elkaar te krijgen die belangrijk zijn voor de gemeente en de regio.

Monique gelooft in samenwerken. Door een goede samenwerking kan er veel bereikt worden. Geen energie steken in negatief gezeur, maar ‘samenwerken, gewoon doen’! Monique is realistisch en optimistisch van aard en is in staat om daar waar zij aan begonnen is ook af te maken.

Waar staat Monique voor?

Monique gelooft in een partij die wil behouden wat goed is en maatschappelijke veranderingen doorvoert die op democratische wijze tot stand komen. Een partij waar de mensen centraal staan. Bij uitstek staat de gemeentepolitiek dichtbij de mensen. Wat daar bereikt wordt is duidelijk en concreet. Monique heeft oog voor de zwakkeren in onze samenleving. Maar ook een goed draaiende economie is belangrijk die kan zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Graag wil Monique als gemeenteraadslid bereikbaar zijn voor iedereen. Een luisterend oor zijn en willen weten wat er onder de mensen leeft. Met die wetenschap zorgen dat Stadskanaal leefbaar blijft en daar waar nodig is zaken te verbeteren. Als ‘contactpersoon’ voor Musselkanaal is zij bruggenbouwer en kan zij helpen richting te geven aan een goed sociaal beleid.

Wat is het interesseveld van Monique?

Zij is bewust van haar omgeving en wil daar graag een actieve bijdrage voor leveren en heeft zich om die reden in 2008 aangemeld bij de Wijkaanpak. Als lid van de werkgroep ‘Verkeer, Veiligheid en Overlast’ heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de dorpsvisie ‘Musselkanaal toont karakter’. Musselkanaal verdient aandacht. Een belangrijk aandachtspunt is de winkelleegstand, met name langs het kanaal. Monique vindt het noodzakelijk dat verpaupering wordt voorkomen. De komst van een groot windmolenpark aan de grens van de gemeente help daarbij niet.

In het kader van de herindeling is het nog belangrijker geworden dat dorpen en wijken krachtig blijven en een eigen identiteit behouden. Goede communicatie en wederzijds vertrouwen is daarvoor van groot belang.