Eerste fractievolger / commissielid

Roelf Koning

Wie is Roelf Koning?

Ik ben Roelf Koning, 47 jaar en woonachtig in Stadskanaal .

 

Mijn motto is : ” Werk maken van werk, samen zijn we sterk!”

 

We leven in een jachtige, snelle samenleving, waarin de ouderen en de sociaal-zwakkeren in een steeds

belangrijkere mate afhankelijk worden van de “goodwill” van hen die het tempo van tegenwoordig wel aan kunnen.

Dat geeft sommigen een grote afhankelijkheid van anderen. We dienen dan met elkaar ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen.

 

Bovenstaande geldt ook met name voor de werkzaamheden die verricht moeten worden in de commerciële wereld, de publieke en de semipublieke sector. We dienen er voor te zorgen dat we zoveel mogelijk mensen op een juiste manier kunnen blijven laten deelnemen aan werk. Ongeacht leeftijd, opleiding en achtergrond.  Dat betekent dus creëren van werkgelegenheid, vasthouden en behouden van werk voor iedereen in ons gebied.  Daar wil ik me voor hard maken!

Roelf is kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 en staat op plek 4.