Vicefractievoorzitter

Theo Klinkhamer

Theo Klinkhamer (1965) woont in Alteveer

Wie is Theo Klinkhamer?

Theo is geboren in Assen en woont ruim twintig jaar in Alteveer. Alteveer is een dorp liggend in een prachtige, landelijke omgeving; de poort naar Westerwolde. Na zijn HBO-opleiding heeft Theo gewerkt in het gevangeniswezen en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Theo werkt momenteel als ambulant spoedzorgwerker bij Jeugd- en Opvoedondersteuning Elker in Groningen. Zijn werkgebied strekt zich uit over Oost-Groningen. Theo is ruim acht jaar afdelingsbestuurslid voor de PvdA in Stadskanaal. Daarnaast heeft Theo twee jaar zitting gehad in het Gewestelijk Bestuur van de PvdA.

Waar staat Theo voor?

Theo staat voor een gemeente Stadskanaal waarin een ieder telt, een gemeente waar voor een ieder plek is, een gemeente die investeert in voorzieningen in onze kerndorpen. Behoud van de bestaande voorzieningen in de kerndorpen en die uitbreiden. Zo vindt Theo dat er in Alteveer weer een supermarkt moet komen, een pinautomaat en dat de basisscholen en de peuterspeelzaal behouden moeten blijven. Ook in de overige kerndorpen van Stadskanaal is het belangrijk om de bestaande voorzieningen op peil te houden. De gemeentelijke politiek staat de aankomende periode een loodzware taakstelling te wachten. Onder meer de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, WMO  en de bezuinigingen in het algemeen. Juist deze zware taakstelling betekent voor Theo als kandidaat-raadslid een uitdaging en motivatie om gezamenlijk met een fractie hier mee aan de slag te gaan.

Wat is het interesseveld van Theo?

Theo zijn speerpunten zullen onder meer zijn het inrichten van de jeugdzorg in onze gemeente op een dusdanige wijze dat zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat kwetsbare gezinnen in de vergetelheid raken en dat kinderen en jongeren in de knel raken, het aanpakken van de jeugdwerkloosheid en zicht blijven houden op wat er in de wijken en omliggende dorpen onder de mensen leeft. Hierbij legt hij het accent op de stille armoede en eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren  en het sociale leefklimaat in de wijken en dorpen. Theo omschrijft zichzelf als een persoon die niet alleen naast de mensen gaat staan maar ook tussen de mensen. ,,Ik wil een luisterend oor zijn voor de lokale bevolking, want onze inwoners weten wat er zoal in hun wijk afspeelt. Mijn taak zal zijn om dit te vertalen naar mogelijk beleid. En hierbij zoveel mogelijk plaatselijke organisaties en wijkraden te bezoeken Aangezien het voor veel mensen in onze gemeente momenteel  leven en overleven  is en  deze huidige crisis  een zware beproeving is, zullen er steeds meer gezinnen en ouderen kwetsbaarder en afhankelijk worden van anderen. Het bieden van perspectief binnen een gevoel van solidariteit voor de kwetsbaren in onze samenleving staat voor mij als sociaal-democraat hoog in het vaandel’’, aldus Theo.