Fractiesecretaris en lid ombudsteam

Grietje Schipper

Grietje Schipper (1953) woont in Stadskanaal

Wie is Grietje Schipper?

Grietje is van huis uit een Drentse en geboren in de toen nog bestaande gemeente Borger en heeft gewoond in Nieuw Buinen en Gasselternijveen. Inmiddels is zij al twintig jaar een Stadskanaalster. Langzamerhand dus geen onbekende meer voor Stadskanaal. Al eerder heeft Grietje een periode deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Stadskanaal.

Waar staat Grietje voor?

Ze is al jaren lid van de partij en heeft nog nooit een moment getwijfeld: ze gelooft in de Partij van de Arbeid. ,,Het is belangrijk om altijd te blijven beseffen dat er voor alle mensen rechten en plichten zijn en dat je zoveel mogelijk moet proberen om een ieder in zijn of haar waarde te laten, ongeacht ras, kleur, leeftijd en dergelijke.”

Ze werkt als vestigingsmanager bij Huis en Tuin, onderdeel van Dok-4 (een opleidings- en detacheringsorganisatie), waar geprobeerd wordt mensen die moeilijk een baan kunnen vinden weer een toekomstperspectief te bieden. Ook is Grietje als vrijwilliger betrokken bij Vluchtelingenwerk.

Wat zijn de interesses van Grietje?

Haar interesses zijn veelzijdig. Maar vooral politiek en sociaal-maatschappelijke problematiek spreken haar aan. Sport is een belangrijk deel van haar leven. Vooral voetbal laat haar hart sneller slaan.