Door Erik van der Vlag op 29 mei 2015

Afscheid Petra Kruize en Sari Datema

th_41627ca62eabf49b347d58a6b8f79607_1390499648KruizePetra2Petra Kruize (lid sinds 1 maart 1973)
Petra is al jarenlang een begrip en een persoonlijkheid binnen de PvdA Stadskanaal. Al jaren is zij actief binnen de partij en dus de afdeling en heeft zij in de loop der jaren talloze functies vervuld. Petra staat al jarenlang bekend als zeer betrokken en zeer sociaal medelevend. “De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” is dan ook een uitdrukking waar Petra ook volledig achter staat. Maar ook het nemen van moedige beslissingen en het dragen van verantwoordelijkheid is Petra nooit uit de weg gegaan. Ik refereer dan met name aan de lange periode dat Petra raadslid was in onze gemeente namens de PvdA en binnen de fractie een vooraanstaande rol vervulde. Dat Petra zeer sociaal betrokken is, blijkt ook wel uit het feit dat zij in het bestuur heeft gezeten van het Melis Bloemsma Fonds. Dit onderstreept de gedachtegang van Petra nogmaals. De laatste jaren was zij actief als bestuurslid en tot op heden moest Petra op de centjes passen van de afdeling in de functie van penningmeester of “puutholder” in het Gronings, want ook het Gronings dialect (of de Groninger Taal, zoals Petra misschien wel wil horen) ligt haar na het hart. Ze was dan ook actief binnen de Stichting Grunneger Toal. En al haar rollen en functies voerde ze altijd met volle overgave uit.

 

 

IMG_1966Sari Datema (lid sinds 16 november 1993)

Ook voor Sari is het afscheid als bestuurslid aangebroken. Zij wil jongeren meer de ruimte geven. En dat is kenmerkend voor Sari. Sari wil nooit iemand of iets in de weg staan, als zij maar het gevoel heeft dat het allemaal wel goed komt. Jarenlang is Sari mede het gezicht geweest van het bestuur van de afdeling. Eerst als lid en later als secretaris. Maar niet alleen bestuurlijk droeg ze haar steentje bij, ook bemoeide ze zich nadrukkelijk met de landelijke en gemeentelijke politiek en steeds weer kritisch kijkend naar het beleid van, met name, de PvdA. Ook Sari is zeer maatschappelijk betrokken. Zo heeft ze zich op verschillende manieren ingezet voor de Knoalster samenleving. Sari was actief voor Humanitas Westerwolde, was ze presidente van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, ouderling en scriba van de kerkenraad en lid van wijkraad Stadskanaal-Noord.

Dat heeft er onder andere toe geleid dat Sari in 2011 door toenmalig partijvoorzitter Lilianne Ploumen is onderscheiden met de Zilveren Speld, een eervolle onderscheiding van het landelijk bestuur van de PvdA.

 

Beste Petra en Sari,

Namens de gehele afdeling Stadskanaal wil ik jullie hartelijk danken voor jullie geweldige inzet voor de PvdA Stadskanaal en ik hoop altijd nog een beroep op jullie te kunnen doen m.b.t. allerlei activiteiten binnen onze afdeling.

 

Erik van der Vlag

Voorzitter PvdA Stadskanaal

Erik van der Vlag

Erik van der Vlag

Wie is Erik van der Vlag? Erik is geboren in Groningen en woont in Stadskanaal. Het wonen in de gemeente Stadskanaal bevalt Erik uitstekend. Stadskanaal is een gemeente met vele voorzieningen die we met z’n allen moeten koesteren en met voor elk wat wils. Bovendien is Stadskanaal een gemeente met een enorme regiofunctie. Erik is

Meer over Erik van der Vlag