Door Erik van der Vlag op 5 september 2012

Column: ‘Nederland Sterker en Socialer’

De verschillende verkiezingsprogramma’s zijn onlangs door het CPB doorgerekend. Duidelijk is dat de PvdA Nederland sterk én sociaal uit de crisis loodst.

Sterk omdat we de financiële problemen oplossen. We zorgen voor structureel begrotingsevenwicht in 2017 en vanaf 2016 vermindert de staatsschuld. We scheppen zélfs een buffer voor mogelijke tegenslagen in de toekomst.

Sociaal omdat we tegelijkertijd onze sociale voorzieningen in stand houden. De koopkracht tot twee keer modaal blijft overeind en we vragen van de allerhoogste inkomens en banken een grotere bijdrage. We verdelen de lasten van de crisis eerlijk.

Bezuinigen doen we op de verspillende marktwerking in de zorg, op bureaucratie, de aanleg van extra wegen en op defensie.
Asociale maatregelen zoals de langstudeerboete, het liggeld in ziekenhuizen en het fors hoger eigen risico in de zorg draaien we terug. Op gebied van werkgelegenheid en groei doen we het in het CPB-model minder dan de ‘Kunduz-partijen’. Die cijfers weerspiegelen een bewuste keuze. In tijden van crisis de ontslagbescherming uithollen, de WW in hoogte en duur verkorten, ouderen de mogelijkheid ontnemen om eerder met pensioen te gaan, zoals andere partijen willen, leveren in de CPB-modellen banen op.
Problemen voor je uitschuiven door bijvoorbeeld niets te doen aan de vastzittende woningmarkt, levert volgens de CPB-berekeningen op de korte termijn groei.
We kiezen daar bewust niet voor. Wij vinden dat de problemen op de woningmarkt zo snel mogelijk moeten worden aangepakt.

Wij staan voor een ander Nederland. Sterk én sociaal. En daar zijn we trots op. Stem daarom op woensdag 12 september op de PvdA, ook voor een sterk en sociaal Stadskanaal.

Erik van der Vlag, raadslid PvdA Stadskanaal


Deze column is 5 september 2012 gepubliceerd in de Nieuwsbode.

Erik van der Vlag

Erik van der Vlag

Wie is Erik van der Vlag? Erik is geboren in Groningen en woont in Stadskanaal. Het wonen in de gemeente Stadskanaal bevalt Erik uitstekend. Stadskanaal is een gemeente met vele voorzieningen die we met z’n allen moeten koesteren en met voor elk wat wils. Bovendien is Stadskanaal een gemeente met een enorme regiofunctie. Erik is

Meer over Erik van der Vlag