Door op 22 mei 2013

Column: ‘Voorzieningen behouden!’

In maart 2010 kwam de PvdA als grootste partij uit de stembus. Omdat de crisis toen al diepe sporen had getrokken is er gekozen voor een brede coalitie die gezamenlijk invulling moest geven aan de grootste bezuinigingsoperatie ooit. Gelukkig kunnen we nog steeds zeggen dat wij een gemeente zijn die voorop loopt met het voorzieningenniveau en met een laag gemeentelijk belastingpeil. Nu drie jaar verder blijkt dat de crisis nog niet is bezworen en dat de gemeentefinanciën opnieuw onder druk staan. Door de decentralisaties en verdergaande bezuinigingen moet er wederom worden bezuinigd. In tegenstelling tot de vorige bezuinigingsronde ontkomen we nu niet aan pijnlijke keuzes die ten koste zullen gaan van onze voorzieningen.

De PvdA kiest er bij de komende bezuinigingsronde voor niet meer te bezuinigen dan strikt noodzakelijk, omdat we onze voorzieningen zoveel mogelijk willen behouden. Wij maken deze keuze bewust. Door, zoals het college voorstelt, nu extra te gaan bezuinigen voor toekomstige risico’s zullen we waarschijnlijk voorzieningen moeten sluiten die we later niet meer terug krijgen. De PvdA kiest hier dus niet voor!

Is dit onverantwoord? Nee, integendeel. Door bewust om te gaan met  risico’s en verantwoordelijkheid te nemen wanneer nodig, houden we onze samenleving leefbaar. De PvdA zal blijven knokken voor een goed woon- en leefklimaat, zorg bereikbaar houden voor ieder die dit nodig heeft. We vechten voor de instandhouding van onze sociale voorzieningen. Dat kunnen we echter niet alleen! Daar hebben we u als inwoner, maar ook het bedrijfsleven, maatschappelijk veld en samenwerkingspartners voor nodig. De PvdA gaat ervoor! Mogen we ook op u rekenen?

Mark Kanter, fractievoorzitter

Deze column is 22 mei 2013 gepubliceerd in de Nieuwsbode.