Door Monique Kroom op 26 maart 2013

Evaluatie wijkgericht werken in de gemeente Stadskanaal

Begin 2012 is in de nota ‘wijkgericht werken in onze organisatie’ (lees: gemeente Stadskanaal) een nieuwe werkwijze vastgesteld. Nu, ruim een jaar later, is deze werkwijze op verzoek van de gemeenteraad geëvalueerd. Naast de twaalf wijkraden en plaatselijke belangenorganisaties (hierna: wijkraden) zijn ook professionele partners in de wijk en de betrokken ambtenaren gevraagd hun mening te geven over het 4 van 9 wijkgericht werken in de gemeente Stadskanaal. Uit de gesprekken en enquête zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. De twee belangrijkste zijn:

  • Tijdig communiceren door de gemeente over plannen en projecten;
  • Vorm en inhoud geven aan de regierol van de gemeente in de wijken en dorpen.

Wethouder Bessembinders heeft op ons verzoek beloofd in de voorjaarsnota inhoudelijk op de verbeterpunten terug te komen. Wij wachten dat met spanning af. Het Bestuurlijk overleg tussen gemeente, Lefier en BCM is in 2012 weer nieuw leven ingeblazen en ook de Stichting Welstad is aangeschoven. Wij zijn blij met deze ontwikkeling.

Tientallen vrijwilligers in onze gemeente spannen zich in voor hun wijk of dorp en er wordt jaarlijks een aanzienlijk bedrag besteed aan het wijkgericht werken. Het verbaast ons dan ook bijzonder dat vier van de twaalf wijkraden het enquêteformulier met slechts veertien vragen, niet hebben geretourneerd. De vraag aan de wethouder of hij ons kon vertellen wat hiervan de achterliggende gedachten was, kon hij niet antwoorden. De enquête was anoniem gehouden, wel was er naar alle wijkraden een herinnering verstuurd. Jammer dat een derde niet de moeite heeft willen nemen met een geringe inspanning het wijkgericht werken binnen onze gemeente te beoordelen. Wij vinden dit een gemiste kans.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom