28 november 2014

Extra kansen voor sociale werkvoorziening

door John Kerstens op 28 november 2014

Op 1 januari treedt de Participatiewet in werking. Daarmee is niet langer het stempeltje dat iemand heeft, bijvoorbeeld sociale werkvoorziening, Wajong of bijstandsgerechtigde, doorslaggevend. Het gaat erom wie iemand is, wat iemand kan, wat iemand wil en wat er voor nodig is om daar te komen. Deze wet gaat mensen meer kansen geven, kansen op werk om van te leven. Op initiatief van de Partij van de Arbeid kunnen sociale werkplaatsen nu ook een sectorplan indienen.

Bij de uitvoering van die wet speelt de sociale werkvoorziening een belangrijke rol. De kennis en ervaring die men de afgelopen jaren heeft opgedaan met het bemiddelen en matchen van mensen met een SW-indicatie kan straks breder worden ingezet. In sommige regio’s – denk aan Oost-Groningen – zitten meer mensen in sociale werkplaatsen en in de Wajong, terwijl er minder mogelijkheden zijn in het bedrijfsleven om invulling te geven aan de door het kabinet gemaakte afspraak om minstens 125.000 extra plekken te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In zulke regio’s speelt de sociale werkplaats zelfs een cruciale rol.

We moeten proberen om ook die regio’s goed aan de start te laten verschijnen van de Participatiewet. Ik heb de minister en de staatssecretaris gevraagd om het voor de SW-sector mogelijk te maken om alsnog, samen met bijvoorbeeld gemeenten, provincies en sociale partners, een regionaal sectorplan in te dienen. Ik heb gevraagd om 30 miljoen euro uit het bestaande budget voor de derde tranche van de sectorplannen. Dit voorstel is aangenomen. Zo helpen we die sociale werkplaatsen om zich klaar te maken voor de nieuwe wet en zorgen we dat mensen via hun werk in de sociale werkplaatsen volwaardig mee kunnen blijven doen.