Door Monique Kroom op 28 februari 2017

Huishoudelijke hulp in Stadskanaal

In de gemeente Stadskanaal gaat met ingang van 1 januari 2018 het één en ander veranderen ten aanzien van de ‘Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning’, in de volksmond ‘Huishoudelijke Hulp’ (HH) genoemd. Het betreft hier een gemeentelijke regeling waarvoor de spelregels door de gemeente worden opgesteld. De gemeenteraad is op 27 februari 2017 met het voorstel van het college akkoord gegaan. Ook onze fractie kon zich in grote lijnen vinden in de nieuwe spelregels en hebben met het voorstel ingestemd.

Graag willen wij puntsgewijs uiteenzetten wat de nieuwe voorziening HH inhoudt.

 

 • HH wordt door de gemeente ingekocht. Deze dienst is voor iedereen en bedraagt €22,80 per uur;
 • Inwoners die geen mogelijkheden hebben om vanuit eigen kracht het huis schoon te houden kunnen, afhankelijk van het gezinsinkomen, voor maximaal 105 uur per jaar, een korting ontvangen op bovengenoemd uurtarief;
 • Is het gezinsinkomen lager dan 120% van het norminkomen dan betaalt u €1,50,- per uur;
 • Is het gezinsinkomen tussen de 120% en 160% van het norminkomen dan betaalt u €5,00,- per uur;
 • Is het gezinsinkomen boven de 160% van het norminkomen dan betaalt u €7,50,- per uur;
 • Voor de specificatie van het norminkomen en vermogensgrenzen verwijzen wij u naar de website van de gemeente Stadskanaal;
 • Een eigen woning telt niet mee;
 • Het betreft hier een Algemene Voorziening, dus is er geen mogelijkheid om in beroep te gaan;
 • Bij een deel van de huidige klanten zal een financiële toets plaatsvinden, deze zal vóór 1 oktober 2017 plaatsvinden;
 • Voor diegene die niet kunnen betalen, niet de regie hebben over eigen huishouden, of die meerdere uren HH nodig hebben, bestaat er een maatwerkregeling. In dat geval krijgt u een beschikking en heeft u wel de mogelijkheid om in beroep te gaan. In dit geval wordt de eigen bijdrage door het CAK geïncasseerd;
 • De huidige regeling loopt nog door tot 1 januari 2018.

U begrijpt dat de regeling meer omvattend is dan wij puntsgewijze kunnen opsommen. Wij menen echter dat hiermee meer inzicht is gegeven wat de nieuwe regeling voor huishoudelijke hulp per 1 januari 2018 voor u gaat betekenen.

Mocht u nog vragen hebben of met ons in gesprek willen gaan, dan horen wij dat graag.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom