25 augustus 2012

Kandidaat-Kamerlid Henk Nijboer (29) uit Groningen: “Zonder werkgevers zijn er geen werknemers, dat begrijpt de PvdA een stuk beter dan de SP”

Blij, verbaasd, maar vooral beduusd was Henk Nijboer (29) uit Groningen toen hij te horen kreeg dat hij op nummer 13 van de lijst van de PvdA voor de Tweede-Kamerverkiezingen stond. ,,Ik vind dat een ontzettend hoge plek. Het betekent dat er iets van me verwacht wordt en het is nu aan mij om die verwachtingen waar te maken.’’

Nijboer groeide op in Ten Boer en studeerde aan de RUG met succes algemene economie. Tijdens die studie was hij lid van Provinciale Staten van Groningen. ,,Ik kwam op m’n 19de in de Staten en hoop nu op m’n 29ste in de Tweede Kamer te komen.’’

Al vroeg koos Nijboer voor de PvdA. ,,Ik geloof in een progessieve, sociale samenleving. Mensen moeten hun kansen kunnen nemen en mensen met pech moeten geholpen worden. Om dat te kunnen betalen, heb je een sterke economie nodig. Mijn interesse in de politiek werd aangewakkerd in de tijd toen er bijna in elk dorp een plan was voor de bouw van een asielzoekerscentrum. Ik was 15, 16 jaar toen dat in ons dorp speelde. Tijdens een informatieavond waren er alleen maar insprekers die tegen de komst van het centrum waren. Toen ging ik naar de microfoon en hield een heel verhaal vóór de komst van het asielcentrum. Want ik vond toen en nu nog steeds dat Nederland een rijk land is en dus mensen moet helpen die door bijvoorbeeld burgeroorlogen of hun politieke of religieuze overtuiging op de vlucht zijn geslagen.  Maar zoals gezegd: mijn interesse voor de politiek was gewekt en de Partij van de Arbeid bleek de partij die bij mij past.’’

Terugkijkend op zijn periode (2003-2007) in de Staten noemt Nijboer zijn aangenomen initiatiefvoorstel om omwonenden bij nieuwe projecten meer invloed te geven één van zijn hoogtepunten. ,,Hoe werkte het als de provincie bijvoorbeeld een nieuwe weg wilde aanleggen? Alles werd op het provinciehuis voorbereid en uitgewerkt en als de plannen klaar waren, werden ze voorgelegd aan de omwonenden. Ik vond dat een rare gang van zaken en heb met dat initiatiefvoorstel bereikt dat, als er een nieuwe weg moet komen, de betrokken omwonenden direct bij het plan worden betrokken. Ze kunnen met ideeën komen, wijzigingen voorstellen. Ik hoorde laatst dat het goed werkt en daar ben ik best trots op.’’

Na zijn afstuderen kon Nijboer aan de slag op het ministerie van Financiën en verhuisde hij naar Den Haag ,,Het is heel leerzaam hoe ‘Den Haag’ aankijkt tegen het Noorden.’’ Het heeft Nijboer ook geleerd hoe het Noorden zich ten opzichte van ‘Den Haag’ moet opstellen. ,,Niet steeds stampvoeten, al is daar af en toe wel reden toe. Maar het Noorden moet zelf laten zien waar het goed in is, wat de sterke punten zijn. Dat is het midden- en kleinbedrijf, innovatieve ondernemers, maar ook de Gasunie, de Eemshaven, Energy Valley, het project Healthy Ageing van het UMCG… Laat zien waar we sterk in zijn.’’

Toen Nijboer hoorde dat hij op de 13de plek op de lijst stond, nam hij meteen ontslag bij Financiën en verhuisde hij terug naar Groningen. ,,Ik wil een Kamerlid voor het Noorden zijn en veel tijd steken in de campagne voor de partij. Straks in de Tweede Kamer ga ik eerst Diederik Samsom goed helpen bij de formatie. Daarna wil ik de regelgeving voor het midden- en kleinbedrijf proberen te verlichten, zodat de werkgelegenheid in stand blijft. De grote bedrijven zitten meestal in de Randstad en in het zuiden van Nederland. Het Noorden moet het hebben van het MKB, dat is hier de banenmotor. Ik vind het scheef dat juist het MKB zo hard wordt aangeslagen door de overheid, terwijl grote bedrijven door fiscale constructies bijna niets bijdragen. Er kan in politiek Den Haag wel wat meer oog zijn voor de belangen en de grote waarde van deze sector. Dan wordt weleens gezegd: komt de PvdA ineens op voor de belangen van de werkgevers? Maar het ligt heel simpel: zonder werkgevers zijn er ook geen werknemers. Dat begrijpt de PvdA een stuk beter dan de SP.’’

———————–

ZOMAAR WAT VRAGEN

Burgerlijke staat?
Getrouwd met Simon

Wat vind je het mooiste boek dat je hebt gelezen?
De Graanrepubliek van Frank Westerman.

Je mooiste film?
Ik kijk het liefst Scandinavische en Britse detectives.

En je favoriete sport?
Hardlopen om zelf te doen en voetbal om naar te kijken. Ik ga regelmatig naar FC Groningen.

Lekkerste eten?
Stamppot andijvie met spek.

Je favoriete tv-programma?
De Wereld Draait Door.

En op radio?
Altijd wat anders op Radio Noord. Mensen mogen bellen over wat ze maar willen.

Je hobby?
Eten, drinken en op een terrasje zitten.

En tot slot, je favoriete muziek?
Nederlandstalig. Ik ga minstens één keer per jaar naar het Mega Piraten Festijn.