Door Monique Kroom op 25 februari 2016

Minimabeleid en kindpakket

De raad is op 22 februari unaniem akkoord gegaan met de herijkingsnota armoedebeleid die de veelbelovende titel ‘Perspectief zien en kansen benutten’ heeft meegekregen.

Het is geen nota waarin nieuwe voorzieningen voor de minima staan vermeld, maar een reeks van achttien aanbevelingen waar het college mee aan de slag gaat. Deze aanbevelingen zijn het resultaat van vijf zogenoemde rondetafelgesprekken. Hieraan hebben ruim 50 personen deelgenomen, die op verschillende wijze bij het minimabeleid betrokken zijn.

Wij vinden het een schot in de roos, dit initiatief van de gemeente om zich breed te willen oriënteren en wij vinden het goed om te zien dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep om mee denken over dit onderwerp.

Ook de fractie van de Partij van de Arbeid heeft haar zegje kunnen doen. Onze opmerkingen en ideeën zijn in deze nota verwerkt.

Om een paar zaken te noemen:

  • Maatwerk bij het verstrekken van voorzieningen
  • Vroegsignalering bij financiële problemen.
  • En last but not least: het kindpakket.

Wethouder Boen heeft ons tijdens de raadsvergadering toegezegd dat vóór 1 juni a.s. het kindpakket beschikbaar zal zijn. Wij zijn tevreden dat op ons verzoek volmondig is ingegaan. Het kindpakket is bedoeld voor kinderen die door het lage inkomen van hun ouders niet kunnen meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Met het kindpakket is het mogelijk om op een eenvoudige manier een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Op deze wijze kunnen zij volwaardig blijven deelnemen aan de maatschappij.

Wij zijn op dit moment tevreden, maar kijken met spanning uit naar de uitwerking van de 18 aanbevelingen. Wij hebben er bij het college op aangedrongen dat ze snel aan de slag gaan en zorgen dat nog dit jaar een groot deel van de verbeteringen en innovaties gerealiseerd worden.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom