Door Erik van der Vlag op 16 februari 2015

Nieuwjaarsreceptie PvdA Stadskanaal te Musselkanaal

De PvdA Stadskanaal blikte bij monde van Erik van der Vlag kort terug op 2014 en haalde uiteraard 2015 aan. Een jaar dat belangrijk zal worden voor de inwoners en zeker voor de PvdA. Hierbij een gedeelte uit de toespraak van de bestuursvoorzitter:

2014 ligt alweer achter ons en we kunnen terugkijken op een politiek zeer bewogen jaar. Niet alleen voor de landelijke en provinciale PvdA, maar ook zeker voor de PvdA Stadskanaal. Hoogte -en dieptepunten hebben elkaar afgewisseld. Het dieptepunt was uiteraard de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA kreeg in bijna alle gemeenten een behoorlijke klap te verwerken. Zo ook bij ons hier in Stadskanaal, een verlies van 3 zetels en zodoende kwamen wij terug in de nieuwe gemeenteraad met 4 zetels. Een historisch laagterecord. En wat ga je dan doen als afdeling? Zowel binnen het bestuur als fractie vraag je je af waar het aan heeft gelegen. Vaak is dit moeilijk aan te geven, maar als grootst mogelijke oorzaak werd toch het landelijk beleid gezien.

Is dat terecht? Nee, zeker niet.

Bij gemeenteraadsverkiezingen dient men te kijken naar de prestaties van de lokale fractie en hierop dient men de fractie te belonen of af te rekenen. Is dat ook gebeurd? Nee, zeker niet. De praktijk wijst uit dat het merendeel van de bevolking toch kijkt naar het beleid dat uitgevoerd wordt door het zittend kabinet. En laat onze partij nu net hiervan deel uitmaken. Een coalitie samen met de VVD, een partij die qua idealen en principes ver van ons ligt. En toch werken we samen. Waarom?

Beide partijen, dus zowel de VVD als de PvdA, hebben gekozen voor het dragen van verantwoordelijkheid als het gaat om het weer opbouwen van Nederland, want dat was en is nodig in tijden van crisis en recessie. De PvdA had ook kunnen kiezen voor een passieve rol aan de zijlijn, zoals een paar andere partijen dat wel doen, en maar gaan roepen dat het allemaal anders en beter moet. Waarschijnlijk had dat voor onze afdeling meer raadszetels opgeleverd.

Maar willen we dat? Nee, zeker niet.

Roelf Schoenmaker

Roelf Schoenmaker

Al jaren staat de PvdA bekend als een echte bestuurderspartij die haar verantwoordelijkheid, zowel op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, niet uit de weg gaat. De PvdA durft beslissingen te nemen die weliswaar minder mooi, maar wel broodnodig zijn om de recessie te lijf te gaan en de nodige hervormingen door te voeren om van Nederland weer een sterk en sociaal land te maken.

Echter verdienen deze maatregelen geduld bij de bevolking. En vaak is dit heel moeilijk uit te leggen, mensen willen snel resultaten zien, maar dat is vaak onmogelijk.

Maar ondanks de forse nederlaag in Stadskanaal, zijn wij als partij toch weer in het college terechtgekomen. Wederom heeft de PvdA aangetoond om verantwoordelijkheid te dragen. Met een hardwerkende en deskundige wethouder en vier ook hardwerkende en deskundige raadsleden werkt de PvdA aan een sterk en sociaal Stadskanaal, die binnen hun mogelijkheden alles uit de kast haalt om de ambities van onze gemeente waar te maken en waar mogelijk verder naar boven bij te stellen. En we zijn op de goede weg. Ondanks de enorme bezuinigingen en taakstellingen waarmee onze gemeente heeft te maken, kunnen we toch rustig stellen dat het al hoge voorzieningenniveau op peil is gebleven. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan de PvdA. Ik noem hierbij het sterker maken van de wijken en kleine kernen door allerlei voorzieningen die ten goede komen aan het leefklimaat en dus aan het welzijn van de inwoners. Verder heeft de PvdA in Stadskanaal zich sterk gemaakt voor de kwetsbare groepen en keuzes gemaakt die deze groep zoveel mogelijk ontzien!

En niet alleen in de raadzaal is de PvdA hard bezig om de leefbaarheid in de gehele gemeente Stadskanaal op een hoog peil te houden, waarin het goed toeven is voor de inwoners en bezoekers.

Wat denkt u van ons Ombudsteam die zich enorm inzet voor die inwoners die tussen wal en schip komen of dreigen te geraken en die soms door de bomen het bos niet meer zien, door de talloze veranderingen in hun persoonlijke leef -en financiële situatie? Die mensen mogen wij niet aan de kant laten staan. Dit mag niet, dit kan niet en dit gebeurt niet.

De PvdA accepteert nooit dat mensen en gezinnen, van welk gezindte dan ook, buiten de boot vallen en zo in een uitzichtloze en kansloze situatie terecht komen. Daar werkt het Ombudsteam keihard voor.

Al deze zaken laten zien dat de PvdA nooit stil zit aan de zijlijn, maar actief bezig is voor al haar inwoners en voor haar gemeente.

Wat brengt ons 2015?

Voor de fractie wordt het een zeer spannend jaar. Ik noem met name in dit kader de grote uitbreiding van rijkstaken die nu door de gemeenten moeten worden uitgevoerd, ook wel de 3 D’s genoemd.

Taken als jeugdzorg, taken op het gebied van werk en inkomen en de zorg voor chronisch zieken zijn allemaal gedecentraliseerd naar de gemeenten en vaak moet dit met minder overheidsgeld. Dit lijkt een hele opgave, maar ligt er voor ons ook een grote uitdaging. De inzet van de PvdA is en blijft erop gericht om alle mensen, van jong tot oud, die zorg te geven die ze nodig hebben en verdienen om een zo goed als mogelijk bestaan te kunnen leiden. En natuurlijk moeten er dan keuzes gemaakt worden. Maar zoals altijd, zullen wij als PvdA hier niet voor weg lopen en we zullen dan ook onze keuzes goed moeten uitleggen. Voorop in onze keuzes staat echter altijd dat onze gemeente sterk en sociaal blijft.

Ook in 2015 staan er weer verkiezingen voor de deur, nl. de Provinciale Statenverkiezingen die op 18 maart worden gehouden. En die zijn belangrijk, niet alleen voor ons hier in Stadskanaal, in onze provincie, maar voor het gehele land. Voor ons belangrijk omdat de provincie op het gebied van duurzaamheid, economisch beleid en ruimtelijke ordening een behoorlijke vinger in de pap heeft en voor het land om een zo’n sterk mogelijke Eerste Kamer te krijgen, die toch alle wetten moet toetsen op haalbaarheid en rechtmatigheid.

Gelukkig beschikken wij in Stadskanaal over een goed, bevlogen, deskundig en ervaren Statenlid, Roelf Schoenmaker, die ook nu weer verkiesbaar is voor een 2e periode.

Wij als afdeling zullen Roelf volledig steunen om hem weer in de Statenzaal te mogen begroeten.

Tegelijkertijd met deze verkiezingen, vinden ook de waterschapsverkiezingen plaats. Ook voor deze verkiezingen hebben wij een geweldige kandidaat in de persoon van Egbert Hofstra. En ook hem zullen wij als afdeling volledig steunen.

 

Maar om deze beide verkiezingen tot een succes te maken voor de PvdA hebben wij vele handjes en voetjes nodig. Het campagneteam heeft al een aantal activiteiten uitgewerkt, maar zonder de steunen van u, als trouwe leden van de PvdA, kunnen we deze niet tot een groot succes maken. Dus bij deze roep ik u allen op om onze campagne te steunen en mee te helpen om een voor de PvdA zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.

Want voor een sterk en sociaal Nederland, voor een sterke en sociale provincie Groningen en voor een sterk en sociaal Stadskanaal, is de PvdA hard nodig!

 

De PvdA Stadskanaal wenst u allen een voorspoedig 2015 toe.

 

Erik van der Vlag, vz. PvdA Stadskanaal

Erik van der Vlag

Erik van der Vlag

Wie is Erik van der Vlag? Erik is geboren in Groningen en woont in Stadskanaal. Het wonen in de gemeente Stadskanaal bevalt Erik uitstekend. Stadskanaal is een gemeente met vele voorzieningen die we met z’n allen moeten koesteren en met voor elk wat wils. Bovendien is Stadskanaal een gemeente met een enorme regiofunctie. Erik is

Meer over Erik van der Vlag