PvdA Stadskanaal volgt drie jaar cliënten in de zorg

3 november 2017

PvdA Stadskanaal heeft het project ‘PvdA volgt mensen in de zorg’ op 1 november afgerond. Het eindverslag van dit drie jaar durende project is op die dag overhandigd aan Marieke Drent, manager bij NOVO en de betrokken wethouders Hamster en Boen.

Grietje Schipper en ik hebben vanaf medio augustus 2014 een aantal cliënten met een verstandelijke beperking gevolgd. Het betreft een groep cliënten van NOVO die gebruik maken van de zogenoemde dagbesteding of zelfstandig wonen met hulp van een professioneel begeleider. Door invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, bestond in 2014 de angst dat deze groep cliënten minder of andere zorg zouden krijgen.

Willen we een goed beeld krijgen wat de wetswijziging voor deze groep cliënten betekent en willen wij tijdig politiek kunnen ingrijpen, dan moeten we deze mensen een tijdje volgen. Wij dachten aanvankelijk dat een periode van anderhalf jaar voldoende was, maar dat bleek niet het geval. Uiteindelijk hebben wij er ruim drie jaar van gemaakt. Cliënten werden met regelmaat thuis bezocht. Veelal waren de begeleiders en hun verzorgenden daarbij aanwezig. Op die manier kwamen niet alleen de zorgcliënt maar ook de mensen er omheen in beeld.

Het eindverslag geeft een inzage welke effecten de Participatiewet heeft op de zorg in onze gemeente bij deze groep mensen met een verstandelijke beperking. Op 1 november konden wij niet alleen onze bevindingen delen, maar werd er ook een goede discussie gevoerd tussen zorgbegeleiders en betrokken ambtenaren die allen bij de overhandiging aanwezig waren.

Monique Kroom