Door Monique Kroom op 4 september 2014

‘PvdA Stadskanaal volgt mensen in de zorg’ (1)

Afgelopen weken hebben Grietje Schipper en ik voor de eerste keer een groep mensen bezocht die zorg krijgen van zorginstelling NOVO. Na deze eerste keer zullen de komende 18 maanden nog vijf sessies volgen. Aan de hand van een vragenlijst willen wij een beeld krijgen welke zorg er wordt verleend en welke veranderingen zich volgend jaar voordoen. Verschillende rijkstaken, zoals de AWBZ, worden namelijk overgeheveld naar de gemeente. Deze overheveling gaat tevens gepaard met een korting van 25 procent.

We bezoeken twee groepen. De ene groep betreft mensen met een licht verstandelijke beperking die met begeleiding zelfstandig wonen (ambulante thuiszorg). De andere groep maakt gebruik van dagbesteding. In de gevallen die wij zijn tegengekomen moeten we eigenlijk niet spreken over dagbesteding, maar over begeleid werk.

Een bijzondere ervaring tot nu toe. De cliënten, verzorgers en begeleiders hebben ons allen zeer gastvrij ontvangen en iedereen was bereid op onze vragen antwoord te geven. Het heeft ons meteen een goed beeld gegeven waarom deze mensen zorg behoeven. Het is een zeer kwetsbare groep die zonder ondersteuning en begeleiding niet zelfstandig zouden kunnen wonen of werken.

De cliënten die begeleid werk verrichten wonen veelal nog thuis en zijn daar volledig afhankelijk van zorg van ouders en/of huisgenoten. Het werk dat zij verrichten bestaat bij voorbeeld uit werkzaamheden in restaurant in Parkheem in Stadskanaal of ’t Nije Rond in Musselkanaal.

Veranderingen in de zorg in het kader van de decentralisatie hebben wij natuurlijk nu nog niet kunnen constateren. We spreken van een nulmeting. Wel is duidelijk dat, in een ander kader, al wat bezuinigingsslagen zijn gemaakt. Zo worden de cliënten die buitenshuis begeleid werk verrichten niet mee door een taxibedrijf vervoerd, maar door vrijwilligers. In het geval van zelfstandig wonende mensen met een licht verstandelijke beperking is de huishoudelijk hulp is in sommige gevallen verminderd.

Het volgende bezoek staat in november gepland. Wij zien er naar uit.

Monique Kroom

Monique Kroom

Monique Kroom (1951) woonachtig in Musselkanaal Wie is Monique Kroom? Monique is geboren in Amsterdam en woont vanaf 2006 in Musselkanaal. Het is een bewuste keuze om in Musselkanaal te gaan wonen. De voorzieningen in Musselkanaal en Stadskanaal zoals supermarkten, theater, bioscoop en ziekenhuis maar ook de prachtige omgeving maakt wonen in Musselkanaal voor haar

Meer over Monique Kroom