Door op 27 september 2012

Sluiting dependance muziekschool Musselkanaal

In de bezuinigingsronde is besloten dat ook de Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid-Groningen (SCKZG), waaronder de Muziekschool valt, moet bezuinigen. Door deze maatregel zouden er één of twee dependances moeten sluiten.

Tijdens de algemene beschouwingen, afgelopen mei, hebben wij een amendement van het CDA gesteund. In dit amendement stond dat er €3.600,- minder bezuinigd kan worden en dat hierdoor de dependances in Musselkanaal en Onstwedde open konden blijven. Achteraf moesten de cijfers van SCKZG anders worden geïnterpreteerd en gaf de muziekschool aan dat €3.600,- onvoldoende was om beide dependances open te houden.

Op 24 september lag er een nieuw raadsvoorstel waarin voorgesteld werd om de dependance in Onstwedde open te houden en dependance in Musselkanaal te sluiten. In Onstwedde maken dertig en in Musselkanaal elf leerlingen gebruik van de muziekschool. Op de vraag welke mogelijkheden er zijn voor de leerlingen in Musselkanaal als de dependance sluit, antwoordde wethouder Bieze dat zes leerlingen vanuit het traject ‘ontdek muziek’ les in één van de scholen in Musselkanaal kunnen krijgen. De overige vijf leerlingen kunnen dezelfde lessen in Onstwedde of Stadskanaal volgen. Onze fractie kan zich vinden in deze oplossing en heeft ingestemd met het raadsvoorstel om de dependance in Musselkanaal, bij de start van het schooljaar 2013-2014, te sluiten.

Kevin Christians