Door Erik van der Vlag op 29 september 2012

Stopzetting hondenpoeppilot Maarsstee

Onlangs heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college inzake het stopzetten van het hondenpoepproject in de wijk Maarsstee, Onstwedde en Musselkanaal. Het college heeft besloten om dit project stop te zetten, omdat de resultaten in Onstwedde en Musselkanaal weinig tot niets hebben opgeleverd.

In de wijk Maarsstee is er wel verbetering zichtbaar van deze overlast. Zonder vooraf overleg te voeren met het bewonersplatform Maarsstee is dit project ook in deze wijk stopgezet. Hierover heeft het college reeds haar verontschuldigingen aangeboden. In de raadsvergadering van september heeft de PvdA benadrukt dat het een verantwoordelijkheid is van de gemeente om wijken en dorpen schoon te houden en om de APV te handhaven en juist dit punt is op initiatief van de PvdA een aantal jaren geleden hierin opgenomen. Hondenpoep blijft namelijk ergernis nummer 1 in een wijk en nu de pilot is stopgezet, wil dat natuurlijk niet zeggen dat het probleem opgelost is.

Onze fractie heeft gevraagd naar de mogelijkheden om in alle wijken dezelfde faciliteiten aan te brengen, zoals in Maarsstee. Hierbij moet u denken aan speciale afvalbakken en het verstrekken van speciale afvalzakjes, zodat inwoners de uitwerpselen van hun honden hierin kwijt kunnen. De wethouder heeft hierop geantwoord dat het initiatief hiertoe bij de wijkraden ligt. Het college is namelijk wel bereid om mee te denken als zij met een plan komen. Tevens heeft de wethouder toegezegd dat ze de faciliteiten in Maarsstee blijven handhaven en het legen van de afvalbakken zal onderdeel gaan uitmaken van het gemeentelijk onderhoudsplan.

Erik van der Vlag

Erik van der Vlag

Erik van der Vlag

Wie is Erik van der Vlag? Erik is geboren in Groningen en woont in Stadskanaal. Het wonen in de gemeente Stadskanaal bevalt Erik uitstekend. Stadskanaal is een gemeente met vele voorzieningen die we met z’n allen moeten koesteren en met voor elk wat wils. Bovendien is Stadskanaal een gemeente met een enorme regiofunctie. Erik is

Meer over Erik van der Vlag