1 juli 2017

Uitnodiging ledenvergadering 8 juli 2017

 

Op zaterdag 8 juli organiseert de PvdA Stadskanaal een algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden van 10.00 tot 12.00 uur in MFA Noord (bij het voetbalveld van SPW).

1. Opening en welkom

– vaststellen agenda

– mededelingen.

2. Stand van zaken afdeling

Roelf Koning geeft een korte terugblik van het functioneren van het bestuur over de periode vanaf de vorige jaarvergadering

3. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat nu uit Patricia Timmerman (secretaris) en Roelf Koning (penningmeester)

Het bestuur neemt de suggestie van het gewest over om het bestuur tijdelijk te versterken door leden van buiten: verkiezing van voorzitter (Sylvo Gaastra) en algemeen bestuurslid t.b.v. het secretariaat (Jan Lunsing) voor de periode tot aan de raadsverkiezingen in maart 2018.

3. Voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Om in maart 2018 klaar te zijn hebben we nog een flinke klus te klaren. We gaan ons voorbereiden op WAT we willen doen (programma), WIE dat in de raad naar voren mag brengen (kandidatenlijst) en HOE we er voor gaan zorgen dat we het vertrouwen van de kiezers weer terug krijgen.

– Opdracht en bemensing programmacommissie

– Opdracht en bemensen kandidatencommissie

– Opdracht en bemensing campagnecommissie

(zie onderaan voor de bijbehorende stukken).

4. Jaarstukken 2016 (ter tafel 8 juli)

– vaststellen financieel jaarverslag (Roelf) en verslag kascommissie

– vaststellen verslag ledenvergadering november 2016 (Patricia)

– korte terugblik op het politieke jaar 2016 (Egbert)

5. Rondvraag

6. Afsluiting