Door Francis Boen op 27 september 2012

Wedeka, gevoelens van onzekerheid

In de raadsvergadering van 24 september werd ons gevraagd kennis te nemen van de conceptbegroting 2013 en de meerjarenraming Wedeka. Daarnaast kregen wij de gelegenheid onze gevoelens te uiten ten aanzien van dit onderwerp.

De PvdA-fractie is van mening dat het volgen van de ingezette koers en met name de beweging van binnen naar buiten, zij het onder andere omstandigheden, een goede zaak is; deze ontwikkeling zal – en ik citeer –  krachtig gestimuleerd worden. Daarnaast kunnen we met betrekkelijke tevredenheid vaststellen dat het tekort is verlaagd naar 2,5 miljoen euro.

De gevoelens die wij hebben bij deze stukken zijn vooral, dat moge duidelijk zijn,  gevoelens van onzekerheid. Onzekerheid over de te verwachten rijksbijdrage en de gevolgen die deze kan hebben voor het uit te voeren beleid. Onzekerheid ook voor de betrokken werknemers, gelet op het ingezette beleid om tijdelijke contracten niet meer om te zetten in vaste dienstverbanden.

Al met al betekent e.e.a. dat de meerjarenraming ook met de nodige slagen om de arm bezien moet worden. (Je zou je zelfs kunnen afvragen of het wel zinvol is om onder deze omstandigheden een dergelijke raming te maken.) Wij wachten vol spanning af hoe de definitieve begroting en meerjarenraming er uit gaan zien.

Francis Boen

Francis Boen

Francis Boen

Francis Boen (1953) woont in de wijk Waterland, Stadskanaal.   Wie is Francis Boen? Sinds 1986 woont en werkt Francis in Stadskanaal. In februari van dat jaar begon hij als docent scheikunde aan de toenmalige Openbare Scholengemeenschap (OSG) aan de Engelandlaan in Stadskanaal, nu onderdeel van het Noorderpoort. Na een periode van bijna twintig jaar als lid van

Meer over Francis Boen