Door Erik van der Vlag op 29 mei 2015

1 mei: Dag van de Arbeid

Op vrijdag 1 mei jl. hebben de afdelingen Bellingwedde, Borger-Odoorn, Vlagtwedde en Stadskanaal van de Partij van de Arbeid gezamenlijk een leuke en interessante avond georganiseerd om de Dag van de Arbeid te vieren. In De Gelegenheid in Musselkanaal werd een zeer gevarieerd programma gepresenteerd voor alle leden van genoemde afdelingen.

De afdeling Vlagtwedde was de initiator van deze avond. Er waren deze avond een tweetal politieke gasten, nl. Lilianne Ploumen, PvdA-minister van Ontwikkelingssamenwerking en Siepie de Jong, huidig gewestelijk bestuurslid, maar vroeger o.a. Staatssecretaris en Burgemeester. Naast deze twee ervaren politica, was ook de Groninger zanger Erwin de Vries te gast, die met zijn schitterende liedjes de avond muzikaal geweldig deed opluisteren.

De bezoekers (het was gezellig druk in Musselkanaal) luisterden aandachtig naar de twee sprekers, nadat Marco Benz van den Berg, voorzitter van de afdeling Vlagtwedde, de avond had geopend.

Lilianne Ploumen had het vooral over de internationale solidariteit binnen de sociaaldemocratie die getoond is en die getoond moet worden met al die onschuldige inwoners van landen die getroffen worden door enerzijds machtsmisbruik (armoede en onderdrukking) en anderzijds door armoede en natuurrampen (Nepal was en is daar een goed voorbeeld van). Ook stelde zij het fenomeen “kinderarbeid” aan de orde, wat nog in talloze landen in onze wereld voorkomt. Uiteraard is dit niet zomaar op te lossen, maar zij stelt alles in het werk om dit zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen.

Siepie de Jong had meer een verhaal over de betekenis van de Dag van de Arbeid binnen de sociaaldemocratie in het algemeen. Ook zij benadrukte dat zowel nationale als internationale verbondenheid een vereiste is om een menselijkere wereld te bewerkstelligen.

Tussen de sprekers door hield ik, als voorzitter van de afdeling Stadskanaal, ook nog een korte toespraak, die hieronder is te lezen. En uiteraard bracht onze Groninger zanger Erwin de Vries talloze liedjes ten gehore, die met veel enthousiasme werden ontvangen. Rest mij om alle leden te bedanken voor hun bezoek en die leden van de vier afdelingen, die deze geweldige avond hebben georganiseerd, een enorm compliment te geven voor deze zeer succesvolle avond!

 

Toespraak Erik van der Vlag:

Namens het bestuur van de Partij van de Arbeid afd. Stadskanaal heet ik u allen, en in het bijzonder onze speciale gasten Siepie de Jong, Lilianne Ploumen en natuurlijk Erwin de Vries, ook nogmaals van harte welkom op deze voor ons speciale dag, 1 mei, De Dag van de Arbeid.

De Dag van de Arbeid vieren wij als PvdA al zeer en zeer lang. Voor onze partij en partijgenoten een belangrijke dag. Op deze dag vieren wij o.a. de invoering van de 8-urige werkdag, dat was het begin. Maar in latere jaren hebben wij als partij ook geknokt voor gelijk loon voor gelijk werk, de invoering van de minimumlonen en de verhoging hiervan en uiteraard voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden voor iedereen.

Maar zijn deze punten ook voor iedereen gerealiseerd? In het Westen redelijk tot goed, maar in vele delen van onze wereld, dus van onze internationale maatschappij, is dit nog verre van het geval.

In vele landen buiten Europa is de 8-urige werkdag helemaal niet vanzelfsprekend, om over gelijk loon voor gelijk werk en minimumlonen nog maar niets eens te spreken. In deze landen zijn ook de arbeidsomstandigheden verre van goed, slecht zelfs. Wat denkt u in hoeveel landen er nog sprake is van bijvoorbeeld kinderarbeid. Dit is voor ons en in ons land niet eens meer voor te stellen. Maar toch gebeurt dit op grote schaal.

En daarom, partijgenoten, ben ik er trots op dat wij als PvdA, de Minister leveren in dit kabinet, die de voor ons zeer belangrijke portefeuille van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt. Zij zet zich namens Nederland geweldig in om bv. de kinderarbeid proberen af te schaffen in vele landen.

Voor de PvdA en voor de gehele sociaaldemocratie, is het namelijk vanzelfsprekend dat er internationale solidariteit wordt getoond en dit is ook een groot goed, waarvan wij ook nooit afstand van mogen en kunnen doen. Daarom is het anno 2015 ook zo triest om te horen dat een aantal partijen in ons land fors willen snijden in het budget voor ontwikkelingshulp of dit zelfs helemaal willen schrappen. Onze partij zal dit nooit accepteren. Kunt u zich voorstellen dat ons land zich niet bekommert om alle slachtoffers en nabestaanden van de vreselijke ramp in Nepal van afgelopen week?

Nee, natuurlijk niet en daarom voel ik mij als mens ook zo bevoorrecht dat ik actief mag zijn voor een partij die solidariteit met iedereen zeer hoog in het vaandel heeft staan.

Nogmaals wens ik u een fijne 1 Mei-viering toe en bedank u alvast voor uw aanwezigheid.

Erik van der Vlag, vz. PvdA Stadskanaal

Erik van der Vlag

Erik van der Vlag

Wie is Erik van der Vlag? Erik is geboren in Groningen en woont in Stadskanaal. Het wonen in de gemeente Stadskanaal bevalt Erik uitstekend. Stadskanaal is een gemeente met vele voorzieningen die we met z’n allen moeten koesteren en met voor elk wat wils. Bovendien is Stadskanaal een gemeente met een enorme regiofunctie. Erik is

Meer over Erik van der Vlag