Door Egbert Hofstra op 4 november 2013

Herijking nota duurzame energie en energiebesparing

Op de raadvergadering van 28 oktober stond de herijking van de nota duurzame energie en energiebesparing op de agenda.

Dit blijft voor ons een belangrijk thema. Zelfs in tijden van crisis zijn de olieprijzen nog steeds erg hoog.  Olie wordt nooit meer zo goedkoop als het was. Bovendien speelt er het probleem van klimaatverandering door de CO2-uitstoot.

Bij de herijking van de nota hebben we goede en minder goede dingen aangekaart. Zo vinden we dat de nieuwe nota wel wat ambitieuzer en gedurfder had mogen zijn.  Het is een stap in de goede richting maar het enthousiasmeert niet.

Zo valt de animo voor de duurzaamheidslening tegen. Er zijn tot nu toe slechts 10 aanvragen goedgekeurd. Ook hebben we aangekaart zeer terughoudend om te gaan met biovergisters, gezien de problemen met de vergister in Stadskanaal-Noord. In de nota was ook een plan opgenomen om elektrische dienstfietsen aan te schaffen en laadpalen voor fietsen in het centrum te plaatsen.  Wij konden ons hier niet in vinden en hebben het college verzocht deze te schrappen. Het gaat hier immers om gewone dienstvoering en daar is het duurzaamheidsbudget niet voor bedoeld. Bovendien is een gewone fiets natuurlijk nog zuiniger, want die gebruikt alleen spierkracht. Een meerderheid van de raad had ook deze mening en de wethouder trok dit deel van de nota in.

Wel positief vonden we het voornemen om een energieconsortium op te richten. Volgens ons kan op deze manier het onze inwoners een stuk gemakkelijker worden gemaakt om te investeren in duurzame energie voor hun woning. Zo worden mensen als het ware ontzorgd. In datzelfde licht zien wij ook de ontwikkeling van een energiecoöperatie. De gemeente richt deze zelf niet op maar heeft contacten met bijvoorbeeld organisaties als Grunneger Power en Veenstroom. Ten slotte vinden we de bouw van energieneutrale woningen in Musselkanaal een goed idee. Dit project springt in het oog en heeft direct positief effect op de energiebesparing. Daarnaast hebben deze woningen lagere woonlasten. Alles overwegende hebben wij met de herijkte  nota ingestemd.

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra