Door Theo Klinkhamer op 14 april 2015

Bezoek stichting plaatselijk belang Alteveer in de Drijscheer.

Op 4 maart j.l hebben Egbert, Monique en ik een bezoek gebracht aan stichting plaatselijk belang Alteveer. Vanuit de stichting waren Jenny Greven en Jacoba Breider vertegenwoordigd. Onder het genot van een kop koffie hebben we een kennismakingsrondje gedaan. Onderwerpen ter bespreking waren onder meer hun activiteiten van het vorig jaar, zoals het benefiet event, dit was ondanks het slechte weer een groot succes. Daarnaast vertelden beide dames over hun doelstelling voor dit jaar. Hun doelstelling is om de pijlen meer te richten op de grote groep ouderen en kinderen uit het dorp. Zo zullen er vaker activiteiten georganiseerd worden voor alleenstaanden en kinderen. Er werd tijdens de kerst 2014 een gezellige middag voor alleenstaande 55+’ers georganiseerd en was er recent nog een kinderbingo. Naast het organiseren van activiteiten, zal de stichting ook de recente ontwikkelingen m.b.t de nieuwe WMO volgen. Wat voor effect dit heeft op onze inwoners zal nog moeten blijken. Plaatselijk belang zegt voor de inwoners van Alteveer het aanspreekpunt te willen zijn als het gaat om het ondersteunen en wegwijs te maken met de nieuwe regeling. Ook zal plaatselijk belang de aandachtspunten die vermeld staan in de dorpsvisie Alteveer nauwlettend volgen en zal er geregeld contact zijn met de beleidsmedewerkers. Zo is door de stichting een aantal keren bij de beleidsmedewerkers aan de bel getrokken om bermverhardingen aan enkele wegen in Alteveer te realiseren, dit zonder resultaat. In overleg met de stichting heb ik hierover navraag gedaan. De portefeuillehouder zegt in zijn reactie toe dat de bermverharding deze zomer gerealiseerd zal worden. We spreken af dat ik als raadslid het aanspreekpunt/vraagbaak zal zijn voor plaatselijk belang, waarbij ik me laat informeren, dit geldt uiteraard voor alle inwoners uit onze gemeente. Verder hebben we het gehad over de relatie Plaatselijk Belang, SMEA, ijsvereniging, handelsvereniging. Als fractie hebben we deze bijeenkomst als zeer prettig ervaren. Jenny en Jacoba vonden het een prima gesprek en voelen zich dan ook gehoord en gesteund in hun verhaal. In het najaar spreken we af dat we weer bij elkaar komen.

Theo Klinkhamer

Theo Klinkhamer

Wie is Theo Klinkhamer? Mijn naam is Theo Klinkhamer, 52 jaar en woon al ruim 25 jaar in het prachtige landelijk gelegen Alteveer. Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid/vice-fractievoorzitter in onze gemeente. Na mijn HBO opleiding heb ik gewerkt in een TBS instelling en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Momenteel werk ik als ambulant spoedzorgmedewerker bij

Meer over Theo Klinkhamer