Door Egbert Hofstra op 22 december 2012

Centrumplan Musselkanaal vervolg

Naar aanleiding van twee ingekomen brieven: één van de ‘werkgroep Centrumplan Musselkanaal’ en één van de ‘Handelsvereniging Musselkanaal’, is tijdens de raadsvergadering van 17 december 2012 door de fracties van de CU, D66 en de PvdA aan wethouder Bessembinders gevraagd in gesprek te blijven met deze briefschrijvers. Zij spreken in de brieven hun zorgen uit over de ontwikkelingen in het centrum van Musselkanaal.

Raadslid Borgesius van de VVD begrijpt de reactie van zijn collega raadsleden niet, men is toch in overleg met elkaar? VVD lijkt het voor de wethouder op te nemen, als ware het een strijd. Er is echter geen sprake van strijd, maar van een hulproep van de kant van de werkgroep. Omdat de fractie op deze manier eenzijdig wordt geïnformeerd, hebben wij een reactie van de wethouder gevraagd.

Wethouder Bessembinders gaf de volgende reactie: Tijdens de bijeenkomst in november met de werkgroep heeft hij toegegeven dat de gemeente wel erg kort door de bocht heeft gehandeld door de beslissing te nemen de activiteiten van de Kameleon onder te brengen bij de Heggerank. Hij heeft hiervoor zijn excuus aangeboden aan deze werkgroep.

Ten aanzien van het Centrumplan bevestigde de wethouder de uitspraak van heer Kugul van de Handelsvereniging, namelijk dat bij de gemeente de Marktstraat en in tweede instantie de achterkant van dezelfde Marktstraat, prioriteit heeft en daarna pas het centrum van Musselkanaal. Gevraagd is aan de ‘werkgroep Centrumplan Musselkanaal’ om mee te blijven denken, de bal ligt nu bij deze werkgroep.

De werkgroep bestaat uit:

  • Handelsvereniging Musselkanaal
  • Stichting dorpsbelangen Musselkanaal
  • Projectgroep Centrum
  • Vereniging voor Bedrijven Kanaalstreek

De fractie van de PvdA Stadskanaal heeft inmiddels begrepen dat de werkgroep plannen wil ontwikkelden hoe het centrum van Musselkanaal er in grote lijnen uit moet zien. Wij wachten met spanning deze ontwikkelingen af. Uiteindelijk gaan we allemaal voor een mooi Musselkanaal.

Egbert Hofstra en Monique Kroom

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra

Egbert Hofstra (1982) woont in Stadskanaal Wie is Egbert Hofstra? Egbert Hofstra is opgegroeid in Musselkanaal. Sinds 1990 woont hij in Stadskanaal. Hij heeft het VWO gevolgd aan het Ubbo Emmius. Daarna heeft hij technische planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening. Denk hierbij aan dingen als

Meer over Egbert Hofstra