Column: ‘En de crisis duurt maar voort’

Door Theo Klinkhamer op 21 november 2018

We hebben hem allemaal de afgelopen jaren gevoeld, het heeft ons allemaal,op welke wijze dan ook behoorlijk geraakt namelijk ‘ de crisis’. Banken vielen om, er werd stevig bezuinigd op ons sociaal domein,de maandelijkse lasten en premies werden fors verhoogd, werkloosheid steeg enorm enz. enz. Kortom we hebben het allemaal gemerkt in onze portemonnee. Voor de een voelde dit als een beetje inleveren, voor de ander voelde dit als een aardverschuiving in hun dagelijkse bestaan. De kloof tussen arm en rijk werd vergroot.
Vanaf 2013 leek onze economie weer langzaam te herstellen. Er werd geïnvesteerd in het bedrijfsleven en het grootste gros van Nederland had weer meer te besteden. We zouden het allemaal beter krijgen. Was dit wel zo? Niet iedereen was helaas in staat om mee te kunnen profiteren van de ontstane economische groei. Kijken we naar onze gemeente Stadskanaal dan speelt er een ander probleem namelijk dat ondanks de landelijke bloeiende economie er een tegenstrijdigheid is ontstaan. In een kort tijdsbestek kregen wij als gemeente te maken met grote economische en sociale tegenvallers. Zo sloot Treant de kinderafdeling, sloot de COA het AZC Musselkanaal, sloot de Opron de Westerschool, grote financiële tekorten onder meer binnen de jeugdzorg en wat volgt nog meer? Hoe kan het toch zijn dat onze gemeente en omliggende gemeentes maar nauwelijks kunnen mee profiteren van de economische groei?Hoe kunnen we onze zo belangrijke voorzieningen in een krimpgebied met een sterk vergrijzende bevolking in stand houden? De landelijke overheid zou meer moeten beseffen dat wij als krimpgebied niet alles maar kunnen ophoesten en dat we niet altijd in staat zijn om aan de landelijke normen te kunnen voldoen. Het ene financiële gat opvullen met de andere lost niets op het vergroot alleen maar de onrust en onmacht onder onze inwoners. Het zou de landelijk politiek sieren als zij ons krimpgebied als beleidsspeerpunt maken dit met onder meer een financiële impuls uit de gelden die zijn ontstaan door het niet afschaffen van de dividendbelasting. Dat wij als gemeente nog lang niet uit de crisis zijn mag, gezien de huidige ontwikkelingen, wel duidelijk zijn.

Theo Klinkhamer
Raadslid PvdA, Stadskanaal

Theo Klinkhamer

Theo Klinkhamer

Wie is Theo Klinkhamer? Mijn naam is Theo Klinkhamer, 52 jaar en woon al ruim 25 jaar in het prachtige landelijk gelegen Alteveer. Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid/vice-fractievoorzitter in onze gemeente. Na mijn HBO opleiding heb ik gewerkt in een TBS instelling en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Momenteel werk ik als ambulant spoedzorgmedewerker bij

Meer over Theo Klinkhamer