Door Theo Klinkhamer op 17 december 2015

Column: ‘Even stilstaan bij het volgende’

Decembermaand, een maand waarin velen van ons op het afgelopen jaar terugblikken en een maand waarin we vooruitblikken naar 2016.

Een maand waarin Zwarte Piet, nadat er eerst de nodige discussies waren geweest omwille van zijn huidskleur, leek te zijn vertrokken. Achteraf blijkt dit een vertekend beeld te zijn. Eigenlijk is Zwarte Piet helemaal niet vertrokken, want het afgelopen jaar stond bol van elkaar toespelen van de Zwarte Piet. Kijk alleen maar naar besluiten die door het kabinet onder meer over de windmolens, gaswinning en het sociaal beleid zijn genomen. Dit heeft er soms toe geleid dat groepen mensen tegen over elkaar komen te staan in onze maatschappij in plaats van naast elkaar te staan. In de gemeente Stadskanaal ervaren wij als fractie dat sommige regeringsbesluiten op het sociaal beleid voor velen een ernstig negatieve effect hebben gehad en nog steeds hebben. De onrust en onzekerheid die er momenteel heerst onder een grote groep inwoners is voelbaar en niet altijd onterecht. Als fractie hebben we het afgelopen jaar kritisch en in enkele gevallen met lede ogen gekeken naar de verrichtingen van het kabinet. Een vertaalslag te maken van het landelijk beleid naar lokaal beleid is en blijft een lastige opgave. Door het inzetten van moties hebben we een aantal voorstellen die voortkomen uit het regeringsbeleid een meer sociaal gezicht kunnen geven. Voor het nieuwe jaar blijven we het regeringsbeleid en het effect van dit beleid op het gemeentebeleid nauwlettend en kritisch in de gaten houden. We zullen mensen in kwetsbare posities en organisaties in onze samenleving blijven volgen en bezoeken. Als PvdA-fractie lopen wij niet voor de problemen en lastige beslissingen weg. We zullen ons dan ook in 2016 in de gemeenteraad laten horen.

Namens de fractie van de PvdA Stadskanaal wens ik u allen een gezond, solidair en voorspoedig 2016 toe.

Theo Klinkhamer

Theo Klinkhamer

Theo Klinkhamer

Wie is Theo Klinkhamer? Mijn naam is Theo Klinkhamer, 52 jaar en woon al ruim 25 jaar in het prachtige landelijk gelegen Alteveer. Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid/vice-fractievoorzitter in onze gemeente. Na mijn HBO opleiding heb ik gewerkt in een TBS instelling en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Momenteel werk ik als ambulant spoedzorgmedewerker bij

Meer over Theo Klinkhamer