Door Theo Klinkhamer op 15 oktober 2014

Column: ‘Het openbaar basisonderwijs in Alteveer verdwijnt?’

Op 22 september heeft de fractie van de PvdA tijdens de raadsvergadering vragen gesteld aan het college over de dreigende sluiting door OPRON van ODS ’t Zonnedal in Alteveer. Het leerlingenaantal was op 1 oktober jl. 16, dit is beneden de norm van 23 leerlingen. OPRON besluit met dit gegeven de financiering per 1 augustus 2015 stop te zetten en ODS ‘tZonnedal in Alteveer zal dan de deuren moeten gaan sluiten. Een poging van zowel het bestuur van OPRON als het bestuur van Perspectief ( christelijk basisonderwijs) om te komen tot een samenwerking is ( ‘t Zonnedal en de Höchte) mislukt. Het bestuur van Perspectief wijst een samenwerking van beide scholen af. Perspectief vindt dat leerlingen welkom zijn op een christelijke school mits de christelijke identiteit wordt nageleefd. Een groot struikelblok die helaas voor 16 leerlingen in een klein dorp als Alteveer, met 2 prachtige scholen niet haalbaar blijkt te zijn, een gemiste kans. Waarom lukt een samenwerking tussen scholen in andere gemeentes wel? De PvdA vindt dat scholen in een krimpgebied met respect voor elkaars identiteit anno 2014 moeten samenwerken. Kwaliteit wordt zo gewaarborgd en het voorkomt dat kinderen moeten uitwijken naar andere gemeentes. Kinderen mogen niet de dupe worden van schoolbesturen waarbij identiteitsbelangen voorop staan. Scholen zouden meer moeten denken en handelen vanuit mogelijkheden i.p.v. de onmogelijkheden . Ben benieuwd hoe u hier over denkt, laat het mij weten.

Theo Klinkhamer, raadslid PvdA, Stadskanaal

Theoklinkhamer@pvda-stadskanaal.nl

Theo Klinkhamer

Theo Klinkhamer

Wie is Theo Klinkhamer? Mijn naam is Theo Klinkhamer, 52 jaar en woon al ruim 25 jaar in het prachtige landelijk gelegen Alteveer. Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid/vice-fractievoorzitter in onze gemeente. Na mijn HBO opleiding heb ik gewerkt in een TBS instelling en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Momenteel werk ik als ambulant spoedzorgmedewerker bij

Meer over Theo Klinkhamer